28 Ιουλ 2011

Μπέτσκας Blog για την Καστοριά και οχι μόνο...: Και δεύτερη "δικαίωση" ιδιώτη, που δήλωσε αδυναμία εξόφλησης δανείων

"Και δεύτερη 'δικαίωση' ιδιώτη, που δήλωσε αδυναμία εξόφλησης δανείων
Μία δεύτερη απόφαση – σταθμός, που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πάτρας, “δικαίωσε” ιδιώτη, που δήλωσε αδυναμία εξόφλησης των δανείων, που είχε πάρει από δύο Τράπεζες, μειώνοντας το ποσό, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε 48 δόσεις.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών διέγραψε χρέη 200.000 ευρώ ηλικιωμένου σε 9 Τράπεζες
Σύμφωνα με δημοσίευμα των “Νέων” (25/07), τα πιστωτικά ιδρύματα διεκδικούσαν το...σπίτι του δανειολήπτη για χρέη 132.893 ευρώ.

Ο ιδιώτης δήλωσε αδυναμία εξόφλησης και με τη δικαστική απόφαση έγινε σημαντικός περιορισμός της συνολικής οφειλής προς τις τράπεζες με βάση τον νόμο του υπουργείου Εργασίας.

Οπως δήλωσε ο δικηγόρος του, “η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών και η δεύτερη στην Ελλάδα έπειτα από πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών”.

Στις 28 Ιουνίου, με απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Αθηνών διέγραψε δάνεια τραπεζών συνταξιούχου, σημερινού ύψους 200.000 ευρώ, τα οποία αποφάσισε να ικανοποιηθούν με την αποπληρωμή 52.000 ευρώ, μαζί με τους τόκους, σε βάθος 14 ετών.

Ο δανειολήπτης λαμβάνει σύνταξη 1.560 ευρώ, εκ των οποίων πληρώνει μηνιαίως 750 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο δανειολήπτης είχε φτάσει να πληρώνει περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα για να εξυπηρετεί τα δάνειά του στις τράπεζες, ενώ εφεξής θα δίνει μόλις 310 ευρώ κάθε μήνα για 14 χρόνια, με την καταβολή τους να ξεκινά το 2014, ώστε να του μένουν άλλα 500 ευρώ.

Τα πρώτα 4 χρόνια οι δόσεις θα είναι άτοκες, ενώ τα υπόλοιπα δέκα θα τοκίζονται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως αυτό προκύπτει από το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αντίδικοί του επιχείρησαν ανεπιτυχώς να βγάλουν σε πλειστηριασμό το σπίτι του (πρώτη κατοικία 73 τ.μ. και αξίας 124.000 ευρώ), υποστηρίζοντας ότι η αίτηση εξαίρεσης από την εκποίηση δεν έγινε νόμιμα.

Ο συνταξιούχος έσωσε το σπίτι του, χάρη στις διατάξεις του νόμου, που απαγορεύει τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας αξίας μικρότερης των 200.000 ευρώ.

– Απεστάλη με Google Toolbar"

25 Ιουλ 2011

Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων | Disabled.GR Ειδήσεις

Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων | Disabled.GR Ειδήσεις: "Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2011

Στις 14/07/2011 κοινοποιήθηκε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας η ανακοίνωση-κάλεσμα των ενδιαφερομένων για υποβολή αίτησης εντός ενός μηνός για νέες άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων.
Αριθμ. Πρωτ 51780 /2011
Κέρκυρα 30/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – NOΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ: Ιωάννα Κόκκοτα, Τηλ & Φαξ:26610-39500
e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1.Ο Δήμος Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερομένους, που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 54/1-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 54 Τ΄Α), να υποβάλλουν αίτηση, που να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Αδειών κατ/των σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσής μας σε κάθε του Δημοτική Ενότητα για τις ακόλουθες θέσεις ως εξής:

α.Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων: 1 θέση περίπτερου μόνο για πολύτεκνους (περιοχήΤ.Δ Ευρωπούλων)
β. Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Καστελλάνων)
δ. Δημοτική Ενότητα Εσπερίων: 1 θέση περιπτέρου περιπτέρων(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ε. Δημοτική Ενότητα Θιναλίων: 1 θέση περιπτέρου(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ζ. Δημοτική Ενότητα Κορισσίων: 1 θέση περιπτέρου (Τ.Δ Πετριτή)
η. Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Λευκίμμης-Ριγγλάδων)
θ. Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων: 1 θέση περιπτέρου(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ι. Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Δουκάδων)
ια. Δημοτική Ενότητα Παρελίων: 1 θέση περιπτέρου( Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)

Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερομένους, πριν από την υπογραφή της παρούσας ανακοίνωσής μας, δε θα ληφθούν υπόψη.

2. Όσον αφορά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σας στέλνουμε έντυπα αιτήσεων στα οποία αυτά αναγράφονται αναλυτικά.

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Δήμου Κέρκυρας και στο τηλέφωνο 26610-39500 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Ιωάννα Κόκκοτα).

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέρκυρας και των Δημοτικών Ενότητων του Δήμου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ
Aνακοίνωση 1 Θέσης Σχολάζον Περιπτέρου (14/07/2011)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αριθμ. Πρωτ: 51168/2011
Κέρκυρα 30/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – NOΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ: Ιωάννα Κόκκοτα, Τηλ & Φαξ:26610-39500
e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr

Σας ανακοινώνουμε ότι κενώθηκε μία (1) θέση αναπηρικού περιπτέρου εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας στην οδό Γ.Θεοτόκη 23 απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
Η κένωση της άνω θέσης αναπηρικού περιπτέρου ανακοινώθηκε στον πρώην Δήμο Κερκυραίων με το αριθμ. ΔΔ/οικ.10462/26-05-2010 έγγραφο και με το αριθμ.ΔΔ/οικ.21261/1-10-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ανακοινώθηκε και στους όμορους Δήμους, προκειμένου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ανάρτηση να υποβληθούν στην υπηρεσία μας αιτήσεις για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης από τυχόν δικαιούχους.

Σύμφωνα δε με τις των : ν.812/1943, ν.1370/1944, του άρθρου 25 ν.δ.1044/1971, ν.1848/1989, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρων επί των πεζοδρομίων δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών οδών έχουν : οι Ανάπηροι πολέμου, οι Ανάπηροι ειρηνικής περιόδου, Ανάπηροι Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, οι Ανάπηροι Αμάχου πληθυσμού, Εθνικής Αντίστασης, Αντιδικτατορικού αγώνα και λοιποί καθώς και τα θύματα αυτών, εφόσον λαμβάνουν Στρατιωτική ή Πολεμική Σύνταξη, εκτός των διαζευγμένων ή σε χηρεία θυγατέρων των αποβιωσάντων αναπήρων, που δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να λαμβάνουν σύνταξη.
Οι ενδιαφερόμενοι με αναπηρία υποχρεούνται να καταθέσουν – εκτός των άλλων – και το Πιστοποιητικό Αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2556/1997, οι οποίες είναι γνωστές ως Επιτροπές του Ι.Κ.Α. για τον Ν. 2643/98.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις από δικαιούχους κατά την ως άνω προθεσμία, καλούνται τυχόν δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής σας ενότητας, τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη, όμορων της Δημοτικής που λειτουργεί το περίπτερο, να μας υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο πίσω μέρος του σχετικού εντύπου αίτησης που σας αποστέλλεται), σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος εγγράφου και επειδή σύμφωνα με παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3670/2008 έχει παραχθεί 1 έτος από την 1η δημοσίευση μας δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τα άτομα Αμεα και Πολύτεκνοι.
Επίσης παρακαλείσθε να αναρτήσετε το παρόν έγγραφο μας στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων σας, και να μας αποστείλετε, οπωσδήποτε τα αποδεικτικά ανάρτησης.

Οι σύνδεσμοι και οι Ενώσεις Αναπήρων & Θυμάτων Κέρκυρας & Παξών, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο μας, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ

– Απεστάλη με Google Toolbar"

10 Ιουλ 2011

.Ενδιαφέρεσαι Για Αγορά Αναπηρικού Αυτοκίνητου δες ΕΔΏ
Ενδιαφέρεσαι Για Αγορά Αναπηρικού Αυτοκίνητου δες ΕΔΏ
πως έχει διαμορφωθεί όλη η κατάσταση έως και σήμερα

Άρχισε διάβασμα, σε αφορούν αυτά τα θέματα:

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα – και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ A 142/28.6.2007: http://www.disabled.gr/lib/?p=13039

Επίδομα μετακίνησης κινητικά αναπήρων ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη οχήματος Ι.Χ.: http://www.disabled.gr/lib/?p=17456

Η κοινή υπουργική απόφαση για την χορήγηση επιδόματος κίνησης σε ΑμεΑ: http://www.disabled.gr/lib/?p=17590

Νέος τρόπος φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων: http://www.disabled.gr/lib/?p=26752

Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, παραπληγίες και τετραπληγίες: http://www.disabled.gr/lib/?p=8947

– Απεστάλη με Google Toolbar"

8 Ιουλ 2011

Bing

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011
ΠΑΟΚ: Προς διαζύγιο με Βιτόλο
Στη Θεσσαλονίκη...
προκειμένου να συζητήσει με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ το «ασπρόμαυρο» μέλλον του, επιστρέφει ο Βίκτορ Βιτόλο, με την υπόθεση ωστόσο να οδηγείται προς διαζύγιο.


Ο Ισπανός μέσος που βρισκόταν κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή του «Δικέφαλου» στην Ολλανδία για την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν, πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη αφού αρνήθηκε την πρόταση για μείωση αποδοχών που του κατατέθηκε το πρωί της Παρασκευής (8/7) από τον Παντελή Κωνσταντινίδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση περιελάμβανε… ψαλίδι 50% στις ετήσιες αποδοχές του Βιτόλο, οι οποίες ανερχόντουσαν σε 600.000 ευρώ και μαζί με τον φόρο, ανάγκαζαν τον ΠΑΟΚ να βγάλει από τα ταμεία του περίπου 840.000 ευρώ.
Από τη στιγμή έτσι που ο Βιτόλο δεν έχει διάθεση να ρίξει το κασέ του, ενώ και οι ιθύνοντες του «Δικέφαλου» θέλουν να… ελαφρύνουν το μπάτζετ, η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να οδηγηθεί σε διαζύγιο.
onsports.gr

4 Ιουλ 2011

Μπέτσκας Blog για την Καστοριά και οχι μόνο...: Υπενθύμιση του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς προς τους δημότες

Μπέτσκας Blog για την Καστοριά και οχι μόνο...: Υπενθύμιση του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς προς τους δημότες: "Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011
Υπενθύμιση του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς προς τους δημότες
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς λόγω της μικρής προσέλευσης ενδιαφερομένων πολιτών σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδος, επιθυμεί να υπενθυμίσει τους δημότες της περιοχής μας, ότι...συμμετέχει στο πανελλήνιο δίκτυο υποστήριξης υπερχρεωμένων καταναλωτών στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.3689/2010 που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδούμενων Ενεργειών, από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γ.Γ. Καταναλωτή και το Συνήγορο του Καταναλωτή στα πλαίσια της Υ.Α. 1.3120/οικ.3.630 (ΦΕΚ Β’, 372/2011), με την παροχή δωρεάν συνδρομής στο στάδιο απόπειρας εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Για τον σκοπό αυτό όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς (Πλατεία Δαβάκη, τηλ. 24670.22674), όπου και μπορούν να δηλώνουν την συμμετοχή τους για την παροχή δωρεάν συνδρομής στην απόπειρα εξωδικαστικής ρύθμισης με την συμπαράσταση μελών του Συλλόγου.

Βασικά χαρακτηριστηκά του Ν.3689/2010, μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Το Δ.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλέφωνο : 24670 22674
FAX : 24670 23686
E-mail : dskastor@otenet.gr

– Απεστάλη με Google Toolbar"

3 Ιουλ 2011

μια φωτογραφία χίλιες λέξης ............

faros bloggersavvika esi mperis na to kanis, kanto lipon......

FAROS blogger

FAROS blogger