21 Αυγ 2011

ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ "ΚΟΥΡΕΨΕΤΕ" - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕΤη δυνατότητα να «κουρέψουν» το χρέος τους προς τις τράπεζες έχουν πλέον χιλιάδες υπερχρεωμένοι καταναλωτές, καθώς ήδη έχουν... πάρει φωτιά τα Ειρηνοδικεία από την εξέταση τέτοιων υποθέσεων, στη βάση του νόμου της Λ. Κατσέλη. Όμως, η διαδικασία μπορεί να κρύβει και σοβαρές παγίδες για ορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, ιδιαίτερα για όσους έχουν καταφέρει να «παγιδέψουν» οι τράπεζες με δήθεν ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του νόμου, που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους τραπεζίτες, αλλά τελικά δικαιώνει την ήδη απομακρυνθείσα από την κυβέρνηση, Λούκα Κατσέλη, έγινε με την πρόσφατη απόφαση του......

Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ο συνταξιούχος που χρωστούσε σε τράπεζες περισσότερα από 222.000 ευρώ είδε τελικά το χρέος του να μειώνεται από το δικαστήριο κατά 170.000 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό του «κουρέματος» ξεπέρασε το 75%. Επιπλέον, ο δανειολήπτης έσωσε την πρώτη κατοικία του από τα... νύχια της τράπεζας, κέρδισε περίοδο χάριτος τριών ετών και μετά τη λήξη της θα πληρώνει κάτι παραπάνω από 300 ευρώ το μήνα για να εξοφλήσει το χρέος που απομένει.

Πώς μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο θετικό αποτέλεσμα; Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μια επιτυχή έκβαση μιας διαδικασίας με βάση το νόμο για τους υπερχρεωμένους είναι να αποδείξει πράγματι στο δικαστήριο ο δανειολήπτης ότι η οικονομική του κατάσταση, όπως διαμορφώνεται σήμερα, αλλά και στο μέλλον, δεν του επιτρέπει να εξυπηρετήσει το χρέος του. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη απόφαση έδειξε ότι οι δικαστές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για το δανειολήπτη και μπορεί να επιτύχει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους του.

Ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων απαιτεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι ο οφειλέτης έχει μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει το χρέος του και σε αυτή την περίπτωση προβλέπει ευνοϊκή ρύθμιση για εξόφληση, διαγραφή χρέους και δίνει τη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας, όχι όμως και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οποία εκποιούνται υπέρ της τράπεζας.

Η διαδικασία της ρύθμισης έχει αρκετά στάδια και ουκ ολίγες ασφαλιστικές δικλείδες, για να διαχωρίζονται οι πράγματι υπερχρεωμένοι που τελούν σε αδυναμία από τους... τζαμπατζήδες:

- Σε πρώτη φάση, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό από την τράπεζα.

- Αν δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, καταθέτει αίτηση για ρύθμιση ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Στην αίτηση θα πρέπει να καταγράφεται η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και της συζύγου του, τα πιθανά εισοδήματά τους και οι ενδεχόμενες ανείσπρακτες απαιτήσεις προς αυτούς, οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και σχέδιο πιθανής αποπληρωμής.

- Σημειωτέον ότι για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.efpolis.gr/) δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του νόμου. Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του προς τους πιστωτές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ν.3869/10. Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει την κύρια ή μοναδική κατοικία του και η κατανομή της δόσης αυτής στους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/10.

- Ακολούθως, η αίτηση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου και επιχειρείται δικαστικός συμβιβασμός με τους πιστωτές. Για το συμβιβασμό αρκεί να συμφωνήσουν οι πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αμέσως μετά, τον τελευταίο λόγο έχει το Ειρηνοδικείο, που καλείται να επιβεβαιώσει τη συμφωνία, αφού ελέγξει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

- Ο νόμος προστατεύει τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, η οποία εξαιρείται από τη ρευστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα αποπληρώσει ποσό που μπορεί να φθάσει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της (στην πρώτη δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης έσωσε την κατοικία του με ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της αξίας της). Υπάρχει δυνατότητα ορισμού περιόδου χάριτος για την έναρξη καταβολής των δόσεων με λογικά επιτόκια και περίοδο αποπληρωμής μέχρι και 20 έτη.

Οι παγίδες

Δύο είναι οι σοβαρότερες παγίδες που μπορεί να κρύβει η διαδικασία:

1. Στην πρώτη πέφτουν όλοι οι δανειολήπτες που έκαναν το λάθος μέσα στον προηγούμενο χρόνο να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης της οφειλής τους σε συνεργασία με την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οφειλέτης υπογράφει ότι αναδέχεται την οφειλή του και ουσιαστικά συνάπτει μια νέα δανειακή σύμβαση, πολλές φορές με προσημείωση ακινήτου. Όμως, έτσι ο δανειολήπτης χάνει το δικαίωμα να ζητήσει ρύθμιση με βάση το νόμο, καθώς στις διατάξεις του ορίζεται ότι δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση. Μια άλλη παγίδα με τις ρυθμίσεις αυτές που γίνονται με τις τράπεζες είναι ότι ο δανειολήπτης αποδέχεται το ύψος του χρέους του και δεν μπορεί στη συνέχεια να το αμφισβητήσει: για παράδειγμα, μια οφειλή από πιστωτικές κάρτες, που μπορεί να ενσωματώνει πλήθος χρεώσεων που έχουν κριθεί ως παράνομες, μετατρέπεται σε ένα νέο καταναλωτικό δάνειο, με «φυσιολογικότερους» όρους, που δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με επίκληση των καταχρηστικών όρων και χρεώσεων. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή και συμβουλή από νομικούς, πριν ένας δανειολήπτης μπει σε ένα, ευνοϊκό εκ πρώτης όψεως, διακανονισμό με την τράπεζα.

2. Στη δεύτερη θα πέσουν όσοι δανειολήπτες πληρούν τις προϋποθέσεις για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση θα χάσουν όλα τα ακίνητά τους, πλην της πρώτης κατοικίας και η τράπεζα θα πάρει πίσω το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών της. Ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο, αν υπάρχει η νομική βάση, να αμφισβητήσει ο δανειολήπτης το ποσό της οφειλής του, είτε με μια αίτηση ανακοπής σε διαταγή πληρωμής που θα εκδώσει η τράπεζα, είτε με αναγνωριστική αγωγή, όπου θα επικαλείται καταχρηστικές χρεώσεις και θα ζητεί αποζημίωση. Έτσι, ίσως να σώσει την περιουσία του και να πετύχει μεγάλη μείωση της οφειλής του, ιδιαίτερα αν προέρχεται από πιστωτική κάρτα.

Επισήμανση....Ν

αι με τα λεφτά που δίνουμε για στην ΕΡΤ,χίλιες φορές να κλήση..και τα λεφτά να πάνε στο Αθ. Άκεντρο.. είναι προτιμότερο....

έχω ιδία γνώμη για το ΑΘ.Κέντρο είναι ένα κόσμημα και δεν πρέπει να χαθεί.. έχουμε δόση πολλές μάχες εκεί μέσα.. η φώτο που επισυνάπτω είναι από το ΚΑΠΑ2000...
----------------------------------------------------------------------------------

«Ρημάζει» το αθλητικό κέντρο ΚΑΠΠΑ 2000 για τα ΑΜΕΑ στην Περαία

Δημοσιεύθηκε στις 21/08/2011

Αρχισε τη λειτουργία του πριν από πέντε χρόνια φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα «φάρο» ελπίδας για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να αθλούνται δωρεάν και να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες για την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Σήμερα, το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού και Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ 2000) στην Περαία δε θυμίζει σε τίποτε τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε και πλέον απειλείται ακόμη και με λουκέτο, λόγω της αδυναμίας του διοικητικού συμβουλίου να ανταποκριθεί στα αυξημένα έξοδα λειτουργίας.

«Είναι κρίμα να κλείσει ένα πραγματικό στολίδι για την περιοχή, επειδή δεν έχουμε πόρους για να το κρατήσουμε ανοιχτό», δήλωσε στον «Α» ο πρόεδρος του Κέντρου και πρώην δήμαρχος Περαίας, Αντώνης Ματζάρης.
τι άλω θα δούμεεεε ακόμα

α ααα?????

Έρχονται αλλαγές και στα....επθετα
Μαζί με όλες τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητα μας σιγά μη μας χαλάσει και άλλη μια.Για πολλούς επώδυνη!Για άλλους και ειδικά για τις γυναίκες όχι και τόσο.Έχουμε και λέμε λοιπόν.Από δω και πέρα....


τα παιδιά της οικογένειας, σε περίπτωση που δεν συμφωνούν οι γονείς, θα παίρνουν σύνθετο επίθετο και όχι το επώνυμο του πατέρα τους, όπως ισχύει σήμερα.Πως θα γίνει αυτό; Το επώνυμο του γονιού που αρχίζει με γράμμα, το οποίο προηγείται στο αλφάβητο, θα μπαίνει πρώτο στο σύνθετο επίθετο!Καταργείται και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους δύο συζύγους να έχουν το ίδιο επώνυμο. Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ειδική προπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κάθε σύζυγος, έπειτα από συμφωνία, θα διατηρεί το επίθετο του και μετά το γάμο, σε όλες τις έννομες σχέσεις του ζευγαριού.
Για τις εισπρακτικές εταιρίες
Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς έλληνες που χρωστάνε. εγώ προσωπικά έχω μία κάρτα που μου έχει μείνει 400Ε υπόλοιπο.
Με παίρνουν κάθε μέρα 12 φορές. δε μπορώ να φανταστώ τι γίνεται σε αυτούς που χρωστάνε πολλά περισσότερα....

Τι έχω κάνει εγώ λοιπόν. έχω αποθηκεύσει όλα τους τα νούμερα στην μνήμη του κινητού μου και τα πρόσθεσα σε μια ομάδα. αυτήν την ομάδα την έχω βάλει να την απορρίπτει. έτσι λοιπόν δεν προλαβαίνει να χτυπήσει το κινητό παρά μόνο να ανάψει η οθόνη. κάθε 2-3 μέρες αλλάζουν νούμερο (προφανώς δίνουν το νούμερό σου σε άλλη τηλεφωνήτρια). φυσικά και γω το προσθέτω στην ομάδα που προανέφερα.
όσο για το σταθερό? το έχω μονίμως στο αθόρυβο γιατί δεν το χρησιμοποιώ παρά μόνο όταν θέλω να κάνω εγώ κλείσεις.

Ετσι λοιπόν έχω σε καλή κατάσταση την ψυχική μου ηρεμία και δεν χρειάζεται να λογομαχήσω με τις εισπρακτικές ούτε να τους το παίξω τρελίτσα.

Στο κάτω κάτω της γραφής θα πληρώσω όταν μπορέσω ξέροντας πως μπαίνουν οι τόκοι. μάλιστα μου έστειλαν και χαρτί στο σπίτι πως αν δεν πληρώσω το ποσό των 50Ε θα μου ακυρώσουν την κάρτα. ε και? καλό θα μου κάνετε.... (άσε δε που έχει λήξει εδώ και έναν χρόνο και δε μου έστειλαν καινούργια.)

Κάντε ότι θέλετε "κύριοι" των εισπρακτικών. δε με ενοχλείτε ΚΑΘΟΛΟΥ. το απολαμβάνω μάλιστα όταν σας πετάει το κινητό μου!
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Τα... γυαλιά ακόμη και στους 30άρηδες φαίνεται πως βάζουν πολλοί 60άρηδες.

Εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, οι περισσότεροι άνδρες μετά τα 60 παραμένουν ενεργοί σεξουαλικά. Ερευνες δείχνουν πια πως η ελπίδα δεν... πεθαίνει στους μεσήλικες, αφού είναι εξαιρετικά δραστήριοι και διατηρούν μια υγιή σεξουαλική ζωή χωρίς βίαιες και... απροσάρμοστες συμπεριφορές.

Μελέτη που πραγματοποίησαν το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας σε δείγμα 300 ανδρών (ηλικιακή ομάδα 60+) τους τελευταίους τρεις μήνες, αποδεικνύει πως 9 στους 10 άνδρες (ποσοστό 87%) αυτής της ηλικίας, ενδιαφέρονται για το σεξ και μάλιστα το 35% απευθύνθηκε και σε ειδικό όταν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη σεξουαλική λειτουργία.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 45% δραστηριοποιείται ερωτικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα... βρέξει χιονίσει. Συγκεκριμένα το 2% των ανδρών άνω των 60 έχει πάνω από 3 φορές την εβδομάδα επαφές, το 6% 2-3 φορές, ενώ το 37% μία φορά την εβδομάδα.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που φαίνεται πως έχουν καμφθεί λίγο από το πέρασμα των χρόνων. Το 32% δηλώνει πως έχει ερωτική επαφή μία φορά στις 15 μέρες, το 10% μία φορά το μήνα ενώ υπάρχουν και οι... βαριεστημένοι (ποσοστό 7%) που συνευρίσκονται με τη σύντροφό τους μία φορά στους 2-3 μήνες.

Πάντως, η έντονη ερωτική δραστηριότητα των Ελλήνων δεν σκιάζεται ούτε από τα όποια σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν κατά καιρούς. Οπως αναφέρουν οι ίδιοι στην έρευνα, τα πιο συχνά σεξουαλικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνδρας άνω των 60 ετών είναι: σε ποσοστό 60% η στυτική δυσλειτουργία, κατά 22% η πρόωρη εκσπερμάτιση, κατά 13% η νόσος Peyronie, και σε ποσοστό 5% άλλες διαταραχές εκσπερμάτισης.

Οσο για τα πιο συχνά νοσήματα που συνοδεύουν τις ηλικίες αυτές είναι: κατά 29% η υπέρταση, κατά 27% ο προστάτης, σε ποσοστό 22% ο διαβήτης , κατά 3% η ακράτεια και κατά 19% άλλα προβλήματα υγείας.

«Οι άνδρες μετά τα 60 μπορούν να έχουν μια υγιή και δραστήρια σεξουαλική ζωή» επισημαίνει η Ελεάνα Ελευθερίου, κλινική θεραπεύτρια σεξουαλικών διαταραχών και συνεργάτης του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν τα σεξουαλικά προβλήματα σε μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού τόσο σε όσους είναι άνω των 60 όσο και σε νεότερους. Αλλωστε, η στυτική δυσλειτουργία είναι πάρα πολύ συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις αποδίδεται από τους ειδικούς στο άγχος. Είναι ενδεικτικό ότι και λόγω της κρίσης στις ηλικίες κάτω των 40 ετών στυτική δυσλειτουργία εμφανίζει περίπου ένας στους 20 άντρες, από τα 40 έως τα 60 το ποσοστό αυξάνεται και την παρουσιάζει ένας στους δέκα, ενώ σε όσους είναι άνω των 60 ετών, το φαινόμενο αυξάνεται και εκδηλώνεται σε έναν στους πέντε άντρες. Στις περιπτώσεις των μεγαλύτερων ανδρών βέβαια φαίνεται πως συμβάλουν κυρίως παθολογικά αίτια. Πάντως, με βάση τις στατιστικές στη χώρα μας οι πάσχοντες κυμαίνονται από 400.000 έως 500.000.

19 Αυγ 2011

ΕΠΟ: σας παρουσιάζει τον χάρτη της φετινής Δ' Εθνικής
Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2011 22:54

Στα γραφεία της Ομοσπονδίας έχουν φτάσει ως το μεσημέρι της Πέμπτης (18/8) 126 δηλώσεις συμμετοχής και εκτός αν έχει καθυστερήσει καμία άλλη από το ταχυδρομείο, αυτές θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής την προσεχή περίοδο. Από αυτές, οι 122 είναι ομάδες που παρέμειναν στην κατηγορία ή ανέβηκαν ως πρωταθλήτριες από τις τοπικές Ενώσεις, ενώ οι τέσσερις είναι ομάδες της Football League 2. Συγκεκριμένα, δήλωσαν συμμετοχή οι Κοζάνη, Εθνικός Φιλιππιάδας, Αγία Παρασκευή και Ολυμπιακός Χερσονήσου.
Η επιτροπή της Δ’ Εθνικής, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έχει λάβει από την Ενωση Football League και Football League 2, περιμένει ακόμη επτά ομάδες. Ο λόγος για τον Μακεδονικό, τον Ναυπακτιακό Αστέρα και τον Κεραυνό Κερατέας, καθώς και τις τέσσερις ομάδες, Παναιγιάλειο, Αίαντα Σαλαμίνας, Ασπρόπυργο και Κόρινθο, οι οποίες περιμένουν την εκδίκαση της έφεσης από την ΕΠΟ για τον πρωτόδικο υποβιβασμό τους αναφορικά με τις πλαστές ενημερότητες.
Πάντως, για να δηλώσουν αυτές οι ομάδες συμμετοχή θα πρέπει να πληρώσουν τα χρέη τους προς την Ομοσπονδία. Και ο Παναιγιάλειος έχει οφειλές ύψους 52.000 ευρώ, ενώ ο Κεραυνός Κερατέας χρωστάει 34.000 ευρώ.

Οι ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή

Ο αριθμός των ομάδων που δεν δήλωσαν φέτος συμμετοχή στη Δ’ Εθνική έφτασε τις 13, μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Ωστόσο μόνο δύο από αυτές έστειλαν επίσημο έγγραφο στην ΕΠΟ ενημερώνοντας πως λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούν να κατέβουν στο πρωτάθλημα, ο Όλυμπος Λεπτοκαρυάς και η Ιεράπετρα.

Οι υπόλοιπες 11 είναι: Τεγέα, Αστέρας Ρόκκα, Αστέρας Παραποτάμου, Σπάρτη, Σπερχογεία, Ηρακλής Ατσικής, Ηρακλής Νέου Ζυγού, Μεσοπόταμος, Εθνικός Καστρακίου, Διαγόρας Πολυδρόσου και Καλλικράτεια.

αναλυτικά οι δέκα όμιλοι της Δ’ Εθνικής για την περίοδο 2011-12:

1ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ: Έβρος Σουφλίου, Α. Ε. Νέας Χηλής

ΕΠΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: Ελπίδα Σαππών, Αετός Αρριανών

ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ: Ορφέας Ξάνθης, Α. Ε. Ποντίων Ευμοίρου

ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Α. Ε. Πιερέων 2004, Ορφέας Ελευθερούπολης, Άρης Ακροπόταμου

ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: Προσοτσάνη, Α. Ε. Αμπελοκήπων.

ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ: Μ. Αλέξανδρος Ν. Ζίχνης, Εθνικός Σιδηροκάστρου

2ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Απόλλων Αρναίας, Διγενής Λακκώματος

ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Οδυσσέας Κορδελιού, Εθνικός Σοχού, Καμπανιακός, Αχιλλέας Τριανδρίας, Ολυμπιακός Κυμίνων, Δόξα Πενταλόφου, Μακεδονικός

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ: Α. Ο. Κιλκισιακός, Δόξα Χέρσου, Εθνικός Ν. Αγιονερίου

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: ΠΑΟΚ Γιαννιτσών

3ος ΟΜΙΛΟΣ (15 ομάδες)

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Νίκη Αγκαθιάς, Λευκάδια, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Ακαδημία Πλαταμώνα

ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: Κοζάνη, Εθνικός Βατερού, Α. Ε. Περδίκκα

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Πυρσός Γρεβενών, Γρεβενά Αεράτα

ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Ακρίτας Αχλάδας

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΓΣ Καστοριάς, Α. Ο. Κάστωρ, Αστραπή Μεσοποταμιάς

4ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)

ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Πυργετός, Ελασσόνα, Αμπελωνιακός

ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΑΟ Καρδίτσας, Μουζάκι, Ταυρωπός

ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πύρασος, ΓΣ Αλμυρού

ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Αγρότης Λιανοκλαδίου, Καμένα Βούρλα

ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΑΠΟΚ Βελούχι

ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Θύελλα Πετρωτού

5ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)

ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Ολυμπος Κέρκυρας, Κασσιώπη

ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Θεσπρωτός

ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: Πίνδος Κόνιτσας

ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Οδυσσέας Νυδρίου, Πρέβεζα, Εθνικός Φιλιππιάδας

ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ: Φιλοθέη Αρτας, Ομόνοια Πέτρας

ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΑΕ Μεσολόγγι, Αμφίλοχος, Ναυπακτιακός Αστέρας

6ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ: Εικοσιμία

ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Τσιλιβή

ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ: Ατρόμητος Λάππα, Αχαϊκή, Τριταιϊκός, Διαγόρας Βραχνέικων, Θύελλα Πατρών, Παναιγιάλειος

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ: Αστέρας Αμαλιάδας, ΠΦΟ Πανόπουλου

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Εράνη Φιλιατρών, Πάμισος

ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Ολυμπιακός Γυθείου

7ος ΟΜΙΛΟΣ (15 ομάδες)

ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Βρασιές

ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Ενωση Μιδέας, Παναργειακός, Πόρος, Ερμής Ερμιονίδας

ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Ατρόμητος Χιλιομοδίου, Κόρινθος

ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Λουκίσια, Χαλκίδα, Κύμη

ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Θήβα, Δάφνη Ερυθρών, Ενωση Ασπρα Σπίτια

ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Μανδραϊκός, Ασπρόπυργος

8ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)

ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ: Ελπιδοφόρος, Αιγάλεω, Φωστήρας, Αγιαξ Ταύρου, Νέα Ιωνία, ΑΟ Περιστερίου, Αγία Παρασκευή, Τράχωνες, Μελίσσια

ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: ΑΕ Κως

ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Μύκονος, Πανναξιακός

9ος ΟΜΙΛΟΣ (15 ομάδες)

ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Κερατσίνι, Ατρόμητος Πειραιά, Ελλάς Ποντίων, Ολυμπιάδα, Αίας Σαλαμίνας

ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Τριγλία Ραφήνας, Αήττητος Σπάτων, Κορωπί, Ολυμπιακός Λαυρίου, Αχαρναϊκός, Κυανούς Αστέρας Βάρης, Κεραυνός Κερατέας

ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ: Αιολικός

ΕΠΣ ΧΙΟΥ: ΑΕ Μικρασιατική

ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ: Καρλόβασι

10ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ: Μινώταυρος

ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Επισκοπή, Ρέθυμνο, Ασή Γωνιά

ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΑΟ Κρουσσώνα, Γιούχτας, Ατσαλένιος, Ασίτες, Ηρόδοτος, Πατούχας, Ολυμπιακός Χερσονήσου, Ζαρός

ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Άγιος Νικόλαος

9 Αυγ 2011

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011
Το νησί με τους 700 (μαϊμού) τυφλούς! Το 2% νομού του Ιονίου απέκτησε πιστοποιητικό σε προεκλογικές περιόδους


Στην αρχή πίστεψαν ότι ο μεγάλος αριθμός τυφλών που ανακαλύφθηκε τυχαίως σ΄ ένα από τα ωραιότερα νησιά του Ιονίου οφειλόταν σε κάποια επιδημία που είχε κτυπήσει το νησί, προ ετών. Αλλωστε, οι περισσότεροι τυφλοί είχαν έγγραφα, πιστοποιητικά και λάμβαναν επί σειρά ετών προνιακά επιδόματα από βρεφική ηλικία. Στα πιστοποιητικά έγραφαν ότι είναι τυφλοί εκ γενετής. Δεν είδαν ποτέ το φως τους.


Έλα όμως που το μεγάλο ποσοστό τύφλωσης που εμφάνιζε το νησί αυτό κίνησε την προσοχή του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, του υπουργείου Υγείας, αλλά και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Δύο υπουργεία έψαχναν να ανακαλύψουν γιατί στο νησί αυτό τόσοι πολλοί τυφλοί, πλην όμως δεν μπορούσαν να εντοπίσουν την αιτία του κακού. Έως ότου ήλεγξαν τα πιστοποιητικά των τυφλών και εκεί τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Δεκάδες απ΄αυτούς έχασαν το φως τους με γνωμάτευση μίας υγιεινομικής επιτροπής που είχαν ορίσει οι πολιτικές αρχές της χώρας και, κατά σύμπτωση, πάντοτε σε προεκλογική περίοδο!


Τον έλεγχο ανέλαβε το υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα ο υφυπουργός κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος δεν χρειάσθηκε και πολλή ώρα για να εντοπίσει τους... μαϊμού τυφλούς. Τα στοιχεία που ανακάλυψε ήταν συντριπτικά: Από τους 35.000 κατοίκους του νησιού, οι 700 εμφανίζονταν επισήμως τυφλοί: «Το 2% του πληθυσμού εμφανιζόταν ότι είναι τυφλό», βεβαίωσε ο υφυπουργός σε συνομιλία του που είχε με «Το Βήμα».


Από σήμερα άρχισαν οι έλεγχοι και οι επανακρίσεις όσων δηλώνουν τυφλοί. Από τα έως τώρα στοιχεία βγαίνουν, λένε, θεαματικά αποτελέσματα και αναμένεται να πέσει βαρύς ο πέλεκυς σ΄ όσους έχουν παρανομήσει. Άλλωστε όπως βεβαιώνει ο υφυπουργός ο έλεγχος στα προνιακά επιδόματα (που κοστίζουν στον φορολογούμενο περί τα 6,4 δισ. ευρώ ετησίως) θα γίνει λεπτομερειακώς:
«Όσοι δεν τα δικαιούνται ή τα απέκτησαν με ψευδή παραστατικά θα τα χάσουν και θα πληρώσουν και πρόστιμο, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα και να τα εισπράξουν αυτοί που πρέπει», λέει ο κ. Μπόλαρης.

Νίκος Χασαπόπουλος - BHMA (1.8.2011)

2 Αυγ 2011

Τα νέα της ΚαστοριάςΤο ποσό των 30.000 ευρώ ζήτησε ο Αχιλλέας Σταμούλης από τους παίκτες της Καστοριάς για να αποχωρήσει.(02/08/2011)Το εξωφρενικό ποσό των 30.000 ευρώ ζήτησε, από τους πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας Πέτρο Τσούκλη και Διονύση Λίτσκα, ο πρόεδρος της Καστοριάς Αχιλλέας Σταμούλης για να τους δώσει την ομάδα. Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές που ήταν οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας όλων των πρώην παικτών της ακριτικής ομάδας, που ήδη έχουν τις ελευθέρες στα χέρια τους, δεν ξαφνιάστηκαν στο άκουσμα του παραπάνω ποσού, μια και το ίδιο ακριβώς ποσό είχε ζητήσει ο κ. Σταμούλης και από τον Νίκο Πεπελίδη, που είχε συναντηθεί μαζί του. Βέβαια το ότι ζητά ο κ. Σταμούλης χρήματα για να αποχωρήσει προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στους παίκτες, αφού εκείνος την παρέλαβε από τον προκάτοχο του κ. Χαρίση, χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ. Παρόλα αυτά οι ποδοσφαιριστές πρότειναν στον κ. Σταμούλη να τους δώσει την ομάδα κι εκείνοι να του δώσουν τα χρήματα, όταν η ομάδα ανέβει στην Γ΄Εθνική. Ο κ. Σταμούλης όμως ήταν ανένδοτος, αφού θέλει την καταβολή του προαναφερθέντος ποσού άμεσα.

Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι ο πρόεδρος της Καστοριάς έχει το θράσος και ζητά χρήματα από τους πρώην παίκτες της ομάδας, στους οποίους χρωστά τα δεδουλευμένα από την περσινή χρονιά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και τα φερέφωνα στην ακριτική ομάδα που σιγοντάρουν την όλη κατάσταση. Το "άκρον άωτον" μάλιστα της απόλυτης ξεφτίλας, τόσο για τους παράγοντες της Καστοριάς, όσο και για τα φερέφωνα τους, είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές παρέλαβαν τις ελευθέρες τους με delivery από παράγοντες της ομάδας στους τόπους της εργασίας τους, για να αποφευχθεί η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο και η αναφορά τους στα οφειλόμενα. Κι αντί ο κ. Σταμούλης να είναι πιο εγκρατής απέναντι σε αυτούς που χρωστάει, τους ζητάει και χρήματα από πάνω για να αποχωρήσει. "Αντί να τρίζει ο αραμπάς, τρίζει το πετραχείλι", δηλαδή.Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Καστοριάς για τη νέα περίοδο 2011-2012 (02/08/2011)Αποκαρδιωτική υπήρξε η εικόνα του ξεκινήματος της προετοιμασίας της Καστοριάς, για τη νέα περίοδο 2011-2012. Η προετοιμασία ξεκίνησε σήμερα στις 18.00, στο Ο.Α.Κ.Α Δήμου Καστοριάς. Στην "πρώτη" παρόντες ήταν περί τους είκοσι (20) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων πολλοί νέοι, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία τις προσεχείς ημέρες να δοκιμαστούν και αν πείσουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας θα αποκτηθούν. Από την περσινή ομάδα παρόντες ήταν οι Αναγνωστόπουλος, Λιόντος, Ντίσιος, Στασινόπουλος, Τούλιος, Παρτσάνης.

Στους παρευρισκόμενους μίλησε ο πρόεδρος κ. Σταμούλης, ο οποίος έδωσε και το στίγμα της φετινής προσπάθειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η εποχή των υψηλά αμειβομένων ποδοσφαιριστών τελείωσε και ότι φέτος θα κτιστεί από την αρχή μια καινούργια ομάδα.

Το χαρακτηριστικό, όμως, της "πρώτης" είναι ότι δεν υπήρξε στο γήπεδο κάποιος προπονητής, κάτι το οποίο θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Τετάρτη 03/08/2011.