10 Δεκ 2011

Πακέτο έξι μέτρων για την ενίσχυση, ανέργων, πολύτεκνων και ΑΜΕΑ

Πακέτο έξι μέτρων για την ενίσχυση, ανέργων, πολύτεκνων και ΑΜΕΑ

Δημοσιεύθηκε στις 08/12/2011

Πακέτο έξι μέτρων για την στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων, με αιχμή του δόρατος την υποστήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και τις τράπεζες περιλαμβάνει:

- Τη συνέχιση και ενίσχυση της υποστήριξης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

- Την αναστολή των πλειστηριασμών για ένα χρόνο τουλάχιστον.

- Την εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ανέργους καθώς και τους εργαζόμενους, που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων που προβλέπονται από τα ταμεία.

- Την παροχή κάθε δυνατής στήριξης και φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους.

Ο κ. Κουτρουμάνης τόνισε ότι «κανένας πραγματικά ανάπηρος και πολύ περισσότερο, κανένας βαριά ανάπηρος δεν πρόκειται να απολέσει τα δικαιώματα του, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται τις ημέρες αυτές».

- Με την ενίσχυση και διεύρυνση όλων των Προνοιακών δομών και προγραμμάτων, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Αναπήρων για τα οποία, όπως υποστήριξε ο υπουργός, «εξασφαλίζουμε τους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη τους».

- Την ενεργοποίηση του νεοσύστατου Λογαριασμού Ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους θα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με τα «μπλοκάκια» που δεν είχαν μέχρι σήμερα ασφάλεια για τον κίνδυνο της ανεργίας.

Ήδη, η ηγεσία του υπουργείου έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το θέμα και έχει ζητήσει όλες τις επιμέρους ρυθμίσεις και διευκολύνσεις που κάνουν οι τράπεζες ώστε μετά από διαβούλευση και μελέτη να διαμορφωθεί νέο νομικό πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο κ. Κουτρουμάνης είπε ακόμα ότι «αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 36 προγράμματα στα οποία θα προστεθούν άλλα 27 με κύρια αυτά της Κοινωφελούς Εργασίας για 57.000 ωφελούμενους, τα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για 30.000 και το νέο μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης με το σύστημα voucher που ξεκινάει αυτό το μήνα με 20.000, σε πρώτη φάση ανέργους».

Το σύνολο των νέων προγραμμάτων για τους επόμενους 4 μήνες είναι για 290.000 ωφελούμενους με προϋπολογισμό 1,3 δισ. ευρώ.

4 Δεκ 2011

ΠΟΛ.1244/1.12.2011 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

Αθήνα, 1- 12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ


Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8,
10184 Αθήνα
Πληροφορίες: 2103375360 , 878, 879, 890
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
FAX: 210 3375 834


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών


Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και για την άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων πολιτών και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και δίδονται οι κατωτέρω οδηγίες, οι οποίες, όπου απαιτείται, θα καλυφθούν με μελλοντική νομοθετική ρύθμιση:


1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.


Για τη διόρθωση λαθών που υπήρχαν κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. σχετικά με τα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βάσει των οποίων υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:


1) Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ αποστέλλει στους δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011.


2) Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους, προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το ανωτέρω, οι δήμοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους.


3) Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι δήμοι αποστέλλουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η Γ.Γ.Π.Σ. διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.
Στη συνέχεια μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2012 η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου.


4) Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, μετά τη λήψη των διορθωμένων καταστάσεων, υπολογίζει, βάσει των νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012.


Στις περιπτώσεις που προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.


Κατόπιν των ανωτέρω, για το έτος 2011 το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται όπως έχει υπολογισθεί βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011 και τυχόν διαφορά λόγω λανθασμένης επιφάνειας, τιμής ζώνης ή παλαιότητας συμψηφίζεται στο αντίστοιχο ποσό τέλους του έτους 2012.


2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ


Α. Στα πρόσωπα που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εντάσσονται και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν κάθε είδους αναπηρία από 80% και άνω, όπως ενδεικτικά πρόσωπα με εγκεφαλική παράλυση, με σοβαρή νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, κ.λπ.


Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 με την προσκόμιση της κατά περίπτωση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία.


Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. υγειονομικές επιτροπές).


Β. Η διακοπή ηλεκτροδότησης αναστέλλεται, εάν:


α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας στο πρόσωπο του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή στο πρόσωπο ατόμου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ, και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους (όπως π.χ. όταν ο χρήστης υποστηρίζεται μηχανικά)


β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του, διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.


Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων αναστολής της διακοπής είναι τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Δ.Ο.Υ. Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν άμεσα και θα επιλαμβάνονται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματός τους.


Κάθε επιτροπή θα αποτελείται από:


α) έναν υπάλληλο της οικείας Δ.Ο.Υ. κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.,


β) έναν κοινωνικό λειτουργό που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Δήμο στον οποίο εδρεύει η Δ.Ο.Υ., και


γ) έναν αστυνομικό υπάλληλο της ΕΛ.ΑΣ. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, και θα συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στην οποία θα ορίζεται και υπάλληλος της Δ.Ο.Υ, ως γραμματέας της Επιτροπής.


Εάν συντρέχουν οι προαναφερόμενοι λόγοι μπορεί με την πράξη της επιτροπής να διακανονίζεται και η καταβολή του τέλους σε δόσεις, σύμφωνα με την περίπτωση 7 της παρούσας.


Με την ίδια πράξη της επιτροπής αυτής μπορεί να εντάσσονται τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ στους υπόχρεους καταβολής 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητά του ή και να απαλλάσσονται σε ακραίες περιπτώσεις.


Για τα ανωτέρω θα κατατεθούν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και θα ακολουθήσει η έκδοση κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης.


3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, ο χρόνος έκδοσης της εντολής διακοπής του ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προς το Διαχειριστή Δικτύου αυξάνεται, από 40 ημέρες που ορίζεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, σε 80 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού.


Επίσης, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δε θα διακόπτεται από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του τέλους αλλά θα διακόπτεται σε πρόσωπα, που παρά τη δυνατότητά τους να εκπληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση, δεν το πράττουν καλυπτόμενοι πίσω από την ευαισθησία που δικαιολογημένα δημιουργείται στην κοινή γνώμη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή ατομικές περιπτώσεις.


4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


Αν υπάρχει τιμολόγιο γεωργικής ή βιομηχανικής χρήσης και έχει, ωστόσο, εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο δικαιούχος της απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον βεβαίωση από τη Δ.Ε.Η. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος ότι κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 η συγκεκριμένη παροχή αφορούσε τιμολόγιο βιομηχανικής ή γεωργικής χρήσης.


Αν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. χωρίς να έχει αφαιρεθεί το 35% της επιφάνειας των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ο δικαιούχος της απαλλαγής ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον βεβαίωση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο ότι πρόκειται για κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα.


5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, για το οποίο ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή και εφόσον ο μισθωτής δεν έχει εξοφλήσει το λογαριασμό στον οποίο είναι απαιτητό για καταβολή το συνολικό ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ο κύριος του ακινήτου δύναται να καταβάλει στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματός του το αναφερόμενο στο λογαριασμό ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. λαμβάνοντας από τη Δ.Ο.Υ. βεβαίωση καταβολής του τέλους.


Συγκεκριμένα, ο κύριος του ακινήτου υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία αναγράφει τον αριθμό παροχής και προσκομίζει τα φορολογικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο (π.χ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα των ακινήτων κ.λπ.). Η Δ.Ο.Υ., αφού εντοπίσει στην κατάσταση που έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. τον αριθμό παροχής, εκδίδει διπλότυπο δήλωσης καταβολής του τέλους με είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224 για τη συνολική καταβολή του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αναγράφεται στην κατάσταση. Μετά την εξόφληση του ποσού, η Δ.Ο.Υ. χορηγεί βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 και ενημερώνει την κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον αριθμό διπλοτύπου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης.


Στη συνέχεια, η βεβαίωση προσκομίζεται στη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για τις δικές τους ενέργειες.


6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 17Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011


Α. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τις οποίες δεν έχει χρεωθεί Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μέσω αντίστοιχου λογαριασμού της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω διακοπής του συμβολαίου μεταξύ του καταναλωτή και της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών μετά την 17η Σεπτεμβρίου 2011 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των πρώτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που περιείχαν Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.


Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό παροχής, τη διεύθυνση του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή.


Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου (ή ένας εξ’ αυτών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) εφόσον επιθυμεί την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προσέρχεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προκειμένου να καταβάλει το σύνολο του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί σε αυτήν και να λάβει βεβαίωση καταβολής του τέλους. Προς τούτο υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα.


Για την εξόφληση του ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., το αρμόδιο τμήμα εισοδήματος εντοπίζει τον αριθμό παροχής στην ανωτέρω κατάσταση, εκδίδει διπλότυπο «δήλωσης» καταβολής του τέλους με είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, ενημερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον αριθμό διπλοτύπου, τον Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο του κυρίου ή επικαρπωτή και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης και χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011.


Σε περίπτωση που ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου που επιθυμεί την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί απαλλασσόμενο πρόσωπο ή πρόσωπο που δικαιούται μειωμένο τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, υποβάλλει την ανωτέρω αίτηση επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην ως άνω Α.Υ.Ο. και επιπλέον, όταν πρόκειται για μειωμένο τέλος, τον τελευταίο πριν τη διακοπή λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.


Το τμήμα Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, και ενημερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση, αφού εντοπίσει τον αριθμό παροχής, προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής τον Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο του κύριου ή επικαρπωτή, την ένδειξη «απαλλαγή» (κατά ποσοστό) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης. Στις περιπτώσεις εφαρμογής μειωμένου τέλους, το τμήμα Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και αφού διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, υπολογίζει το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή βάσει του εμβαδού που αναγράφεται στον προσκομιζόμενο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκδίδει διπλότυπο «δήλωσης» καταβολής του τέλους με είδος φόρου 1347 και Κ.Α.Ε. 0224, ενημερώνει την ηλεκτρονική κατάσταση προσθέτοντας στην εγγραφή της παροχής το υπολογισθέν κατά τα ανωτέρω ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., τον αριθμό διπλοτύπου, τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης και χορηγεί στον αιτούντα τη βεβαίωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.


Όταν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή επικαρπωτές επί ακινήτου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή, η βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011, χορηγείται στις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον έχει εξοφληθεί όλο το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στην παροχή.


7. ΡΥΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακανονισμός μεταξύ της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και του καταναλωτή, η ρύθμιση επεκτείνεται και στο ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σύμφωνα με την διαδικασία που εφαρμόζεται για το διακανονισμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, σε ακραίες περιπτώσεις που δεν υφίσταται εν ισχύ διακανονισμός, ωστόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του μετά την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε ρύθμιση με τον καταναλωτή, η οποία εφαρμόζεται και στο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.


8. ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑΣ


Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς απαλλάσσονται από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Για τη χορήγηση της απαλλαγής, τα δικαιούχα νομικά πρόσωπα ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1211/10.10.2011 προσκομίζοντας επιπλέον των όσων ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Α.Υ.Ο. το συστατικό τους έγγραφο, φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιμοποίηση (δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.) και βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών περί της αμοιβαιότητας.


9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ


Α. Κατά τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος, για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στους πολύτεκνους και τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος των ανέργων, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα 4 (φορολογούμενα πραγματικά εισοδήματα) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Β. Ως μακροχρόνια άνεργοι, για τη χορήγηση της απαλλαγής, θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις του αρμόδιου φορέα.


Γ. Ειδικά για την περίπτωση των προσωρινών παραχωρητηρίων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, υπόχρεος για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., ως οιονεί επικαρπωτής, είναι ο δικαιούχος του παραχωρητηρίου.


Δ. Τέλος, γίνεται δεκτό ότι, ο μειωμένος συντελεστής του τέλους για πρόσωπα που είναι τα ίδια ανάπηρα ή βαρύνονται με ανάπηρο καθώς και για πολύτεκνους, εφαρμόζεται, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει (κατά 100% ή κατά ποσοστό) εκτός από τον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και στον/στη σύζυγό του/της, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του μειωμένου τέλους.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο Γενικός Γραμματέας
Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Ιωάννης Καπελέρης

19 Νοε 2011

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011, 01:43
Τι αποφασίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα ΑΜΕΑ

Συμβούλιο της Ευρώπης
Να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή
Να ενισχυθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ζητά η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάληψη πανευρωπαϊκής δράσης για την ενίσχυση των ομάδων αυτών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής. Και γι’ αυτό υπογραμμίζουν ότι στις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπάρχουν 80 με 100 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίες που, εξαιτίας νομικών, φυσικών και κοινωνικών εμποδίων, δεν λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή των υπουργών του ΣτΕ, αποσκοπεί στο να αρθούν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και να διασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή όλων στα κοινά, χωρίς διακρίσεις.

Μετά από αυτή την απόφαση, όλα τα άτομα με αναπηρίες θα είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους και κανένα πρόσωπο να μην στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με το αιτιολογικό της αναπηρίας.

10 Νοε 2011

Ελεύθερη η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Ελεύθερη η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη


Πετρελαιοκίνηση και με το νόμο. Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία...
των ΙΧ οχημάτων σε Αττική και Θεσσαλονίκη που κινούνται με πετρέλαιο.


Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, ενώ η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να αποσυρθούν οι τροπολογίες με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχει σε όλες αιτιολογημένη έκθεση του Λογιστηρίου για το εάν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.


Επίσης, την διαφωνία του εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Κώστας Καρτάλης σε ρυθμίσεις του άρθρου 42 και σε κείνες που επεκτείνουν την ρύθμιση αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προβλέπουν την ελεύθερη κίνηση ΙΧ οχημάτων που καταναλώνουν πετρέλαιο σε Αττική και Θεσσαλονίκη (υποστηρίζοντας ότι πρέπει να προϋπάρξουν μέτρα για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.α).

Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: http://24wro.blogspot.com/2011/11/blog-post_4809.html#ixzz1dID3R3Wn

8 Νοε 2011

Μετά την σφαγή (και) των προνοιακών επιδομάτων στα επίπεδα του 40%.

ΕΣΑμεΑ προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις : «Είστε υπόλογοι».
Απόλυτη ανέχεια για χιλάδες άτομα με αναπηρία.Απόλυτη ανέχεια για χιλιάδες άτομα με αναπηρία.

Την βαθιά αγανάκτησή της για την “σφαγή” στα επίπεδα του 40% των προνοιακών επιδομάτων για το τελευταίο δίμηνο εκφράζει η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ εγκαλώντας την κυβέρνηση αλλά και τον λοιπό πολιτικό κόσμο της χώρας ότι καταδικάζει τα άτομα με αναπηρία στην απόλυτη ανέχεια. Όπως επισημαίνεται από την ΕΣΑμεΑ, “από την αρχή αυτής της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης, δεν υπήρξε ούτε καν ένα στοιχειώδες σχέδιο οικονομικής και κοινωνικής προστασίας της πιο ευπαθούς οικονομικά και κοινωνικά ομάδας του πληθυσμού παρότι αυτό αποτελούσε και αποτελεί κυρίαρχο αίτημα του αναπηρικού κινήματος”. H EΣΑμεΑ απευθύνει έκκληση στην πολιτεία “να αντιληφθεί επιτέλους ότι μέσα στις ζοφερές συνθήκες που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση, είναι αδιανόητο οι δικαιούχοι, να περιμένουν έστω και μία ημέρα. Μιλάμε πλέον με όρους επιβίωσης και ανθρωπιστικής κρίσης, ιδιαίτερα για τις πλέον ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού”.

3 Νοε 2011
Εγκύκλιος: Ποιοι θα εξαιρεθούν των μειωμένων συντάξεων
NAFTEMPORIKI.GR Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011 09:49Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις μειώσεις των συντάξεων που προβλέπονται από την 1η Νοεμβρίου με το Νόμο 4024/11 έστειλε προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις μειώσεις των συντάξεων που προβλέπονται από την 1η Νοεμβρίου με το Νόμο 4024/11 (40% στο ποσό της σύνταξης πάνω από 1.000 ευρώ για όσους είναι κάτω των 55 ετών και 20% για το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ), έστειλε προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης, που εναπομένει μετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Και στις δύο περιπτώσεις μειώσεων στις συντάξεις, προβλέπονται εξαιρέσεις.

Ειδικότερα, από τη μείωση κατά 20% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, εξαιρούνται:

α) Οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981.

β) Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.

γ) Οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση το ν. 612/77, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και οι σύζυγοι αναπήρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση κατά 40% στο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, εξαιρούνται:

1) Οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992.

2) Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.

3) Οι συνταξιούχοι του ν. 3185/2003 και συγκεκριμένα όσοι εμπίπτουν στο άρθρο 27 του νόμου.

4) Οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994, όπως περιγράφονται πιο πάνω.

5) Οσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το καθεστώς των υπερβαρέων επαγγελμάτων, δηλαδή συνταξιούχοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τις ειδικές προϋποθέσεις λόγω απασχόλησης σε μεταλλεία - λιγνιτωρυχεία, υποθαλάσσιες εργασίες για τους οποίους έχει καταβληθεί το ειδικό πρόσθετο αυξημένο επασφάλιστρο, καθώς και οι συνταξιούχοι του ΤΑΠ - ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα με τις ειδικές προϋποθέσεις, λόγω απασχόλησης σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα.

6) Οσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με 35 έτη τουλάχιστον πραγματικής ασφάλισης, άρα και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις περί 37ετίας, όπου δεν απαιτείτο η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.

7) Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ

1 Νοε 2011

Ανεξάρτητη βουλευτής η Μιλένα Αποστολάκη
NAFTEMPORIKI.GR Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011 13:30

Την ανεξαρτητοποίηση της γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, εκφράζοντας τη διαφωνία της με το εξαγγελθέν δημοψήφισμα και τονίζοντας πως «είναι κοινός τόπος ότι έχει βαθμιαία επέλθει απονομιμοποίηση της σημερινής πολιτικής τάξης».

«Παραμένοντας συνεπής με τις αποψεις μου εκφράζω την κατηγορηματική διαφωνία μου με αυτήν την επιλογή της κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει πως «είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιούνται οι θεσμοί ως εργαλεία, προκειμένου να επιδιωχθούν σκοπιμότητες».

«Ψήφισα σειρά νομοσχεδίων, γνωρίζοντας ότι δεν εκφράζω τη βούληση των πολιτών που με εξέλεξαν, αξιολογώντας ως πρώτιστο καθήκον μου την αποφυγή της χρεοκοπίας και της επακόλουθης στάσης πληρωμών», συνεχίζει η κ. Αποστολάκη στη δισέλιδη επιστολή της και επισημαίνει σε έντονο τόνο: «Τούτη τη στιγμή εκπροσωπώντας ως βουλευτής σύμφωνα με το σύνταγμα το έθνος έχω χρέος να αντισταθώ σε αυτή τη λαθεμένη πολιτική επιλογή που διχάζει, επιχειρώντας ανεπίτρεπτα να υποκαταστήσει τη λαϊκή εντολή και την ίδια στιγμή την βιωσιμότητα της χώρας».

Εξάλλου, χαρακτηρίζει ανεπιτυχή την διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώνει ότι «οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος δεν επιτυγχάνονται» και ότι η «νομοθετική υπερπαραγωγή αδυνατεί να μετουσιωθεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».

Επιπλέον, εξηγεί ότι αποφάσισε να διατηρήσει τη βουλευτική της έδρα και όχι να παραιτηθεί από βουλευτής, σημειώνοντας ότι «οι στιγμές είναι κρίσιμες» και πως «οι πολίτες έχουν ανάγκη να εκπροσωπούνται από τους βουλευτές που εξέλεξαν». Με την ανεξαρτητοποίηση της κ. Αποστολάκη η δύναμη της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ μειώνεται στους 152 βουλευτές.

25 Οκτ 2011

Μαχαίρωσαν πρώην σύζυγο βουλευτή της ΝΔ Σοκ στον Βόλο. Θύμα επίθεσης έπεσε η πρώην σύζυγος του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Θανάση Νάκου. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου 3 σχόλια | Σχολιάστε

Μαχαίρωσαν πρώην σύζυγο βουλευτή της ΝΔ

Σοκ στον Βόλο. Θύμα επίθεσης έπεσε η πρώην σύζυγος του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Θανάση Νάκου. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
3 σχόλια | Σχολιάστε

Μίκα Κοντορούση Δημοσιεύτηκε: Οκτώβριος 25 2011 15:32 Ενημερώθηκε: Οκτώβριος 25 2011 15:32

Με μαχαίρι ή κατσαβίδι, από το οποίο επήλθε τραύμα στην κοιλιακή χώρα βάθους 2 εκ., επιτέθηκε άγνωστος τα ξημερώματα της Τρίτης και ώρα 12.30 περίπου, στην πρώην σύζυγο του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Νάκου, Άννα.

Η κ. Νάκου, η οποία μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του δημόσιου νοσοκομείου δεν διατρέχει κίνδυνο της ζωής της.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, όλα συνέβησαν στις 12.30 περίπου σήμερα τα ξημερώματα, όταν η κ. Νάκου φτάνοντας με το αυτοκίνητό της στο σπίτι της, επί της οδού Πλαστήρα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου Βόλου και στην προσπάθειά της να παρκάρει στο γκαράζ, δέχτηκε επίθεση κουκουλοφόρου με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι ή κατσαβίδι), από το οποίο της προκλήθηκε τραύμα στην κοιλιακή χώρα βάθους 2 εκ.

Η άτυχη γυναίκα άρχισε φωνάζει για βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο του Βόλου και η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για τα περαιτέρω, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο της ζωής της.

Το περίεργο της υπόθεσης, το οποίο και κάνει τους Αξιωματικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας να αποκλείουν το ενδεχομενο κίνητρο της ληστείας, είναι το γεγονός ότι τόσο η τσάντα της κ. Νάκου, όσο και τα κοσμήματά της, παρέμειναν ανέγγιχτα.

Ως εκ τούτου οι έρευνες στρέφονται ακόμα και στο ενδεχόμενο κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: e-volos.gr

Παίζουν με την αγωνία της ΕλλάδαςΈνα θρίλερ για γερά νεύρα είναι σε εξέλιξη στην ευρωζώνη, μια μέρα πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Τετάρτης.

Δημοσιεύτηκε: Οκτώβριος 25 2011 18:02 Ενημερώθηκε: Οκτώβριος 25 2011 18:08
Παίζουν με την αγωνία της Ελλάδας

Ακυρώθηκε η συνεδρίαση του Ecofin, που επρόκειτο να διεξαχθεί το πρωί της Τετάρτης. Κανονικά η Σύνοδος Κορυφής. Μετωπική ΕΕ-τραπεζών για το ύψος του κουρέματος. Διαβάστε στο NEWS 247 όλα τα τελευταία σενάρια
2 σχόλια | ΣχολιάστεΈνα θρίλερ για γερά νεύρα είναι σε εξέλιξη στην ευρωζώνη, μια μέρα πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Τετάρτης.

Την ώρα που όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι έρχεται μεγάλο "κούρεμα" για το ελληνικό χρέος, η είδηση για την ακύρωση του Ecofin, που επρόκειτο να διεξαχθεί το πρωί της Τετάρτης, προκαλεί ανησυχία.

Την ακύρωση του Ecofin, επιβεβαίωσε και η Πολωνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η σύνοδος του Ecofin ματαιώθηκε διότι οι λεπτομέρειες επί ζητημάτων που επρόκειτο να συζητηθούν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Μάλιστα για το πρωί της ίδιας μέρας μετατέθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup. Αρκετές κυβερνήσεις, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το θέμα, σημειώνουν ότι οι συνεδριάσεις των συμβουλίων είναι περιττές, καθώς οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στη Σύνοδο.

Κούρεμα με την ψιλή

Την ίδια στιγμή το σκληρό παζάρι ΕΕ-τραπεζών για το ύψος του κουρέματος συνεχίζεται με το "60%" να ακούγεται όλο και περισσότερο.

Αυτό αποκάλυψε και ο επικεφαλής της Ομάδας των Φιλελευθέρων Γκυ Φέρχοφσταντ, ο οποίος τόνισε ότι το σχέδιο απόφασης προβλέπει κούρεμα 60%.

Ο φιλελεύθερος ευρωβουλευτής μάλιστα επέδειξε στην Ολομέλεια αντίγραφο του σχετικού εγγράφου που, όπως κατήγγειλε, έχει έκταση δυόμισι σελίδων και κυκλοφορεί στους διαδρόμους της γερμανικής Βουλής.

FT: Κλείδωσε το 60%

"Η Ευρωζώνη ζήτησε από τις τράπεζες και τους άλλους ιδιώτες επενδυτές να δεχθούν μια μείωση κατά 60% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους", αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times που επικαλείται αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στους ιδιώτες επενδυτές, η μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων κατά 60% ισοδυναμεί με μείωση κατά 75% έως 80% της παρούσας αξίας των τίτλων αυτών.

Η διαφορά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τη συμφωνία της συνόδου κορυφής της 21ης Ιουλίου, η οποία προέβλεπε μείωση της παρούσας αξίας των ομολόγων κατά 21% και δεν υποχρέωνε τους επενδυτές να αποδεχθούν μείωση της ονομαστικής αξίας τους, καθώς είχαν την επιλογή της ανταλλαγής των ομολόγων τους με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας.

Η αντίδραση των τραπεζών

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι διαπραγματευτές του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), το οποίο εκπροσωπεί τους ιδιώτες επενδυτές, έχουν δεχθεί μία μείωση κατά 40% της παρούσας αξίας των ομολόγων τους και όχι της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.

Επιπλέον, το IIF ζήτησε να καλυφθούν τα νέα ομόλογα με εγγυήσεις συνολικού ύψους 55 δισ. ευρώ, ποσό που είναι 20 δισ. ευρώ υψηλότερο σε σχέση με τη συμφωνία του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί δέχθηκε μία μεγαλύτερη μείωση του ελληνικού χρέους με τον όρο ότι αυτή θα γίνει σε εθελοντική βάση (με τη συμφωνία, δηλαδή, των επενδυτών).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής διαπραγματευτής του IIF Τσαρλς Νταλάρα δήλωσε χθες ότι "υπάρχουν όρια στο τι θα μπορούσε να θεωρηθεί εθελοντικό".

"Προσπαθούμε να αποφύγουμε ένα πιστωτικό γεγονός" (σ.σ.: που θα προκύψει αν η μείωση του χρέους γίνει αναγκαστική για τους ιδιώτες και προκαλέσει την πληρωμή των ασφαλίστρων κινδύνου ή CDS), ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Γερμανίας.

Σκληρή γραμμή από την ΕΕ

Η Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσθέτει το δημοσίευμα, έδωσαν το "πράσινο φως" στον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ευρωζώνης Βιτόριο Γκρίλι να ζητήσει από τις τράπεζες το "κούρεμα" των ομολόγων, προσχωρώντας στη σκληρή διαπραγματευτική γραμμή.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι ανησυχούν μήπως η σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις οδηγήσει στην πληρωμή ασφαλίστρων στους ομολογιούχους και προκαλέσει πανικό στους επενδυτές, εξ αιτίας της αβεβαιότητας σχετικά με το ποιες τράπεζες θα καταγράψουν ζημιές από την πληρωμή των CDS.

Αξιωματούχοι από άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Γερμανίας, είναι λιγότερο ανήσυχοι για ένα πιστωτικό γεγονός, προσθέτει το δημοσίευμα. Οι ιδιώτες επενδυτές, κυρίως ευρωπαϊκές και ιδιαίτερα ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, κατέχουν ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 206 δισ. ευρώ.

15 Οκτ 2011

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011
Άρπαξαν 60 γουναρικά αξίας 200.000 ευρώ‏Στόχος της «μαφίας των γουναρικών» έγινε ένα κατάστημα στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Οι δράστες το άδειασαν στην κυριολεξία παίρνοντας μαζί τους τα πιο ακριβά κομμάτια, τα οποία μάλιστα φόρτωσαν σε...φορτηγό που είχαν φέρει μαζί τους ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό!

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που έδωσαν κατάθεση στους αστυνομικούς του τμήματος Κασσανδρείας Χαλκιδικής, οι δράστες ήταν τρεις και έφτασαν στο κατάστημα με ένα Ι.Χ. φορτηγό, με το οποίο γκρέμισαν τα ρολά ασφαλείας και την τζαμαρία της βιτρίνας. Έτσι, μπήκαν ανενόχλητοι στο εσωτερικό και λεηλάτησαν τα εμπορεύματα.

Όπως κατέθεσε η 27χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, οι διαρρήκτες άρπαξαν 60 από τα πιο γούνινα κομμάτια που βρίσκονταν μέσα, η συνολική αξία των οποίων φτάνει τα 200.000 ευρώ. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να γνώριζαν καλά από γούνες κι αυτό προσανατολίζει τις έρευνες στις οργανωμένες ομάδες λαθρεμπόρων που.....
δρουν τα τελευταία χρόνια στη βόρεια Ελλάδα.

13 Οκτ 2011

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ:

Ο γιατρός των φτωχών παιδιών!
Τα τελευταία έντεκα χρόνια έχει δώσει ζωή σε 9.000 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μοναδική του αμοιβή, το χαμόγελο που ξαναγεννήθηκε στα χείλη τους. Ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλανγκός, ο καλύτερος μαθητής του Μαγκντί Γιακούμπ, αποτελεί ένα ζωντανό μήνυμα ελπίδας ότι η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί. Το όνομά του έχει συνδεθεί με τη σωτηρία πολλών καρδιοπαθών στο Λίβανο, στη Γεωργία, στη Σερβία, στην Κύπρο, στην Ινδία, στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στο Μαυρίκιο, στη Μοζαμβίκη, στην Ερυθραία, στο Κιργιστάν, στη Μαδαγασκάρη, στη Βενεζουέλα, στην Ουκρανία και στην Μποτσουάνα. Ο Ελληνας καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλανγκός δεν απέκτησε τυχαία τον τίτλο του «γιατρού των φτωχών παιδιών». Στα 23 του αποφοίτησε από την Αμερικανική Ιατρική Σχολή της Κωνσταντινούπολης και στα 40 του έγινε τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Αργότερα ήταν ο καλύτερος μαθητής του κορυφαίου καρδιοχειρουργού Μαγκντί Γιακούμπ. Ιδρυτής του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Καρδιές για όλους», ο Έλληνας γιατρός από την Πόλη μαζί με την ομάδα του δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χειρουργεί καθημερινά δωρεάν όλα τα παιδιά στις φτωχές συνοικίες του κόσμου, μόνο και μόνο για να ξαναδεί το χαμόγελο στα χείλη τους. «Μπορεί να ακουστεί κοινότυπο, αλλά είναι αλήθεια: η μόνη μου ανταμοιβή είναι το χαμόγελο των παιδιών που έχω σώσει και η χαρά που νιώθουν οι οικογένειές τους. Αυτά μου αρκούν» λέει περήφανος μιλώντας στην «Espresso». Ζει στην Υεμένη, αλλά οπουδήποτε στο κόσμο κι αν τον χρειαστούν, δηλώνει παρών. Δουλεύει δεκαοχτώ ώρες τη μέρα, όμως όπως λέει δεν κοιτάει ποτέ το ρολόι του: «Στην Υεμένη, που είναι η βάση μου, χειρουργώ κάθε μήνα περίπου σαράντα με πενήντα περιστατικά. Οταν ταξιδεύω για φιλανθρωπικό σκοπό, είμαι ικανός να χειρουργήσω περίπου πενήντα περιστατικά μέσα σε δέκα μέρες, για να αυξήσω τον αριθμό των παιδιών που περιμένουν μήνες και χρόνια να υποβληθούν σε επέμβαση. Υπερβαίνω τις δυνάμεις μου. Δουλεύω περίπου δεκαοχτώ ώρες την ημέρα και τα Σαββατοκύριακα». «Πιστεύω στον Θεό» Ο πρώτος άνθρωπος που του έδειξε το δρόμο της φιλανθρωπίας ήταν -όπως μας αποκαλύπτει ο ίδιος- ο πατέρας του, κορυφαίος παθολόγος στην Κωνσταντινούπολη: «Από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι ότι ο πατέρας μου μου έλεγε να αφουγκράζομαι τον πόνο των ανθρώπων και ειδικά αυτών που ζούνε στη φτώχεια». Τον ρωτάμε αν πιστεύει στον Θεό. Αν έχει κάποια βάση αυτό που λέμε όταν κινδυνεύει κάποιος δικός μας άνθρωπος: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». Η απάντησή του είναι αφοπλιστική: «Πρέπει να ξέρετε πως κάθε φορά που χειρουργώ πάνω από το χειρουργικό τραπέζι δεν κάνω τίποτα άλλο από το να επικαλούμαι τον Θεό». Και συνεχίζει συγκινημένος: «Αμέσως μετά, όταν όλα πάνε καλά, σε κάθε ευκαιρία θαυμάζω το έργο του Θεού πάνω σε μας τους ανθρώπους. Ναι, λοιπόν, πιστεύω στον Θεό. Άλλωστε, ο παππούς μου ήταν ιερέας». Ερχεται όμως κάποια στιγμή στη ζωή, όπως μας λέει ο κ. Καλανγκός, που όλοι οι άνθρωποι νιώθουν πως κάποια πράγματα είναι υπεράνω των δυνάμεών τους: «Θυμάμαι πριν από εννιά χρόνια είχα χειρουργήσει ένα δύσκολο περιστατικό στη Μοζαμβίκη. Ενα παιδί 3 ετών με καρδιακή ανεπάρκεια, το οποίο όμως απεβίωσε τρεις ημέρες μετά την επέμβαση και ενώ νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα. Οταν πήγα να συζητήσω τις αιτίες του θανάτου με τη μητέρα του, έμαθα έκπληκτος ότι αυτή η γυναίκα ήταν έγκυος 7 μηνών και μόλις πριν από δύο μήνες είχε χάσει και τον σύζυγό της. Είχε, λοιπόν, πουλήσει τα πάντα για να μπορέσει να μεταφέρει το άρρωστο παιδί της από το χωριό στην πρωτεύουσα, στο ιατρικό μας κέντρο, ενώ ταυτόχρονα την είχαν εγκαταλείψει φίλοι και συγγενείς. Το κλάμα και ο πόνος αυτής της γυναίκας που δεν είχε χρήματα ούτε για να θάψει το παιδί της με έκαναν να καταλάβω, με τον πιο σκληρό τρόπο, τι σημαίνει ζωή. Της έδωσα αμέσως όλα μου τα χρήματα, όλο μου το μισθό και ζήτησα από τον διευθυντή του ιατρικού κέντρου να της δώσει δουλειά στο μαγειρείο της μονάδας, όπως και έγινε. Σήμερα είναι ευτυχισμένη. Γέννησε τελικά δύο παιδάκια και συνεχίζει μέχρι σήμερα να δουλεύει στο ίδιο κέντρο. Είναι αυτές οι συνθήκες στις χώρες του Τρίτου Κόσμου που μου δίνουν την εντύπωση πως ορισμένα πράγματα εξακολουθούν να είναι "υπεράνω των δυνάμεών μου", όμως ποτέ δεν λυγίζω. Βέβαια, για να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής και το βιοτικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες πρέπει οι μεγάλες δυνάμεις να δουν διαφορετικά τις αιτίες της φτώχειας». Η ευτυχία της προσφοράς Παρά το γεγονός ότι έχει βραβευτεί δεκάδες φορές από διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα, όπως ο ίδιος λέει, δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο τις συνήθειές του και το χαρακτήρα του: «Σας λέω μετά λόγου γνώσεως πως όλα αυτά τα χρόνια όσο ακριβώς προχώρησα σε επιστημονικό και σε φιλανθρωπικό επίπεδο, άλλο τόσο προσπαθώ να είμαι ταπεινός, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ιδανικό στη ζωή». Τι κι αν έχει θυσιάσει το χρόνο του και την οικογενειακή του ζωή; Εκείνο που έχει σημασία -όπως λέει- είναι να είσαι χρήσιμος για τον διπλανό σου. Αυτό προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει και στα δύο παιδιά του - τις ελάχιστες ώρες που είναι κοντά τους. Ομως, ο Αυξέντιος Καλανγκός δεν έχει μόνο τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο. Εχει σαν παιδιά του 9.000 φτωχά αγγελούδια που δεν είχαν πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν υγεία των χωρών που ζούσαν, στα οποία χάρισε αφιλοκερδώς το δικαίωμα να αναπνέουν και να μπορεί η καρδούλα τους να χτυπάει κανονικά. Συνεχιστές του φιλανθρωπικού και του επιστημονικού έργου του ευτυχώς -όπως λέει- υπάρχουν. ΑΝ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ 1000 ΑΤΟΜΑ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΝΩ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΓΙΑΤΡΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. Αλήθεια τα media γιατί δεν τον προβάλουν. Μήπως επειδή η καλοσύνη δε πουλάει; Μόνο οι σαμπάνιες. Αυτές είναι οι αξίες μας και οι αρχές μας ,διότι ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ Ο ένας έχει χειρουργήσει 9.000. Αν υπήρχαν 20 ή έστω 10 σαν κι αυτόν, η μαφία του συστήματος υγείας θα κατέρρεε.

Αν υπήρχαν βέβαια 20 σαν κι αυτόν θα ζούσαμε στον παράδεισο και όχι σε αυτό τον κόσμο που τον έχει πάρει ο διάολος(χρήμα) και τον έχει σηκώσει χωρίς επιστροφή.
Από: Αθηνά Κεχαγιά

9 Οκτ 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ .. μέσω περιφερειακού τις Αστραπής Μεσοποταμίας

Dhmhtrios Kafes
ΑΠΑΝΤΗΣΗ .. μέσω περιφερειακού τις Αστραπής Μεσοποταμίας , για τα όσα στηρίζει ο Α.Γ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ......


______________________________________________________________________

Αστραπή Μεσοποταμίας: "Να σέβονται τη φανέλα τους"
Στην ανακοίνωση της Καστοριάς απάντησε η Αστραπή Μεσοποταμίας, με τον γραμματέα του συλλόγου, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο να κάνει δηλώσεις στο periferiako.com.

Αναλυτικά:
"Πρωταγωνιστές ήταν οι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Ούτε οι διαιτητές, ούτε κανείς. Ηταν πολύ καλός αγώνας. Το διοικητικό συμβούλιο εύχεται γρήγορη επάνοδο του Αλέξανδρου Παπαδόπουλο του ΑΓΣ Καστοριά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο οποίος τραυματίστηκε. Ενας τραυματισμός που προήλθε από τον συμπαίκτη του Πετρόπουλο. Αυτό φαίνεται πεντακάθαρα και στο DVD που έχουμε στα χέρια μας. Οποιος θέλει μπορεί να το δει!
Χαρακτήρισαν ζούγκλα το γήπεδο. Αυτός ο χαρακτηρισμός, όμως, πέφτει στο κενό. Οι κύριοι της Καστοριάς φάσκουν και αντιφάσκουν γιατί μετά το τέλος της Καστοριάς μας έδωσαν συγχαρητήρια για την φιλοξενία. Τέτοιες συνθήκες μακάρι να τις συναντούμε και στο υπόλοιπο πρωτάθλημα.

Η διαιτησία του κ. Φωτιάδη, ήταν άριστη και άκρως επαγγελματική. Όλα αυτά φαίνονται και στο DVD. Είναι ρέφερι που ξέρει από δύσκολα παιχνίδια.
Τέλος, γνωρίζουμε ότι η Καστοριά έχει βαριά φανέλα. Πρώτα, όμως, να μάθουν να την σέβονται οι ίδιοι και μετά οι άλλοι. Θα πρέπει να σέβονται τους αντιπάλους και τους διαιτητές. Να έχουν καλή επιτυχία και καλή συνέχεια".

18 Σεπ 2011

Τροχαίο Ατύχημα στην Λεωφόρο των Κύκνων

Τροχαίο Ατύχημα στην Λεωφόρο των Κύκνων ώρα 10.30

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη απόψε το βράδυ στην λεωφόρο των Κύκνων, στο ύψος του
4ου Γυμνασίου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του λόγο υπερβολικής ταχύτητας , και χτύπησε σε μεταλλικό στύλο φωτισμού της διαχωριστικής νησίδας.
Από πληροφορίες που είχαμε μιλάνε για σοβαρό τραυματισμό μόνον του οδηγού.
Η σύγκρουση του οχήματος ήταν σφοδρή. Το Ευτυχήματα είναι ότι η σιδερένια κολόνα δεν έπεσε , διαφορετικά , θα είχαμε σοβαρότερες συνέπειες σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Αμέσως συνεργείο του Δήμου κατέβασε την κολόνα διότι η κλίση που είχε ήταν επικίνδυνη.. Συγχαρητήρια στην Τροχαία , και στην ομάδα Δίας. Η ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΉΤΑΝ ΆΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΎΧΘΗΚΑΝ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ..

14 Σεπ 2011

ΣΟΚ: "Μάνα βίασε το 10 μηνών αγοράκι

ΣΟΚ: "Μάνα βίασε το 10 μηνών αγοράκι της και βιντεοσκόπησε τον βιασμό"
Μητέρα κατηγορήθηκε για τον βιασμό του μόλις 10 μηνών γιου της.Σαν να μην έφτανε αυτό, η 24χρονη Ashley Jessup από το Δουβλίνο, μαγνητοσκόπησε την πράξη της αυτή και την έδειξε μέσω email στον σύντροφό της! Ο ανθρώπινος νους δεν το χωράει.. Ας τα πάρουμε όμως όλα από την αρχή...
Η Asley που συνελήφθη στις 31 Αυγούστου, κρίθηκε πριν από λίγες ημέρες ένοχη από το δικαστήριο του Οχάιο των ΗΠΑ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς και για κατοχή πορνογραφικού υλικού που συμπεριλαμβάνει αυτό.

Η Asley, που για μεγάλο χρονικό διάστημα έκανε ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού με τον σύντροφό της. Ύστερα από επιθυμία του ίδιου, του έστειλε μέσω email και το βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι βιάζει το παιδί της.

Πρώην σύντροφος όμως, του φίλου της 24χρονης, είδε το βίντεο και ειδοποίησε την αστυνομία του Michigan, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις και κατασχέσεις των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων! Αυτή τη στιγμή, όπως διαβάσαμε στο huffingtonpost.com, η απαράδεκτη αυτή μητέρα, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε καν να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, ενώ αν επιθυμεί να αφεθεί ελεύθερη, θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση, ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Πηγή: skaipatras.gr

13 Σεπ 2011

Λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οίκ.20497/1670/31.8.2011

Σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
Αθήνα, 31-8-2011
Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.20497/1670

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: Τ.Θ. 1141-10110
Πληροφ.: Μ. Πικραμένου- Ε. Αρώνη
Τηλέφ.: 210-3368088-9
ΤΕΛΦΑΞ: 2103368099


ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας»

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α' 115), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α' 170), από 1/1/2011 συστήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο απευθείας στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ΚΕ.Π.Α. δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι πλέον οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους αιτούντες πολίτες για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, για το χαρακτηρισμό τους ως ΑμεΑ καθώς και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία.

Ως ημερομηνία κατάργησης όλων των άλλων επιτροπών αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις υγειονομικές επιτροπές όπως αναφέρονται στην παρ. 7 του ν. 3863/2010, ορίσθηκε η 1/9/2011. 

Με τις παρεχόμενες από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές κρίσεις αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πιστοποιείται η πάθηση και καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκειά της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.

Σε (45) σημεία της χώρας θα λειτουργήσουν Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες είναι τριμελείς και στελεχώνονται από ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, που υπάγεται στο ΚΕ.Π.Α.

Για τη διαδικασία συγκρότησης των Υγειονομικών Επιτροπών καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 του ν. 3863/2010, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2556/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 152 του ν. 3655/2008.

Γραμματείς των Επιτροπών ορίζονται υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των λοιπών ΦΚΑ και του Δημοσίου. Για τη συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας των επαρχιών, τη θέση του Προέδρου και των μελών καλύπτουν ιατροί του Ειδικού Σώματος, που μετακινούνται από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή ιατρών του Ειδικού Σώματος ως μελών των Υγειονομικών Επιτροπών των επαρχιών, μέλη ορίζονται, ύστερα από δημόσια κλήρωση, ιατροί που υπηρετούν σε κάθε υγειονομική μονάδα ή Υποκατάστημα, ιατροί του ΕΣΥ και των ΦΚΑ από όμορους νομούς, εξαιρουμένων των παιδιάτρων, ακτινολόγων, μικροβιολόγων και οδοντιάτρων.

Οι Γραμματείες των σημείων παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., όπου και γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων, στεγάζονται στα κτίρια των Τοπικών ή Περιφερειακών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι διευθύνσεις τους παρατίθενται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1.

Σε περίπτωση που για ουσιαστικούς λόγους δεν έχει καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων μέχρι 31/8/2011, οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α) Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας που εκκρεμούν στους ασφαλιστικούς φορείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους υποχρεούνται να ειδοποιήσουν τους ασφαλισμένους, ώστε να προσκομίσουν τα νέα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια, εφόσον συμπληρωθεί ο φάκελος, να αποσταλεί στο πλησιέστερο σημείο παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α.

Β) Για τις αιτήσεις πολιτών χωρίς παραπεμπτικό από ασφαλιστικό φορέα, που εκκρεμούν στις Υγειονομικές Επιτροπές, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν να παραλάβουν τις αιτήσεις τους, προκειμένου να συγκεντρώσουν πλέον και τα νέα δικαιολογητικά, τα οποία θα καταθέσουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο σημείο παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α.

Τα βασικά σημεία της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τα εξής:

α) Η αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή επανεξέτασης με το σχετικό φάκελο, που θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες για παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κατατίθεται από τον ασφαλισμένο στον οικείο φορέα του.

Στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, αποστέλλεται από το φορέα στο πλησιέστερο της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου σημείο παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την εισαγωγή για εξέταση από την αρμόδια Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

β) Όσον αφορά τους ανασφάλιστους ή τους πολίτες χωρίς παραπεμπτικό από ασφαλιστικό φορέα που προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας προκειμένου να υπαχθούν στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο απαιτείται η πιστοποίηση αναπηρίας, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στα αρμόδια σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. από τους ίδιους.

Επισημαίνεται ότι από τις εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές καθορισμού ποσοστού αναπηρίας θα εξετάζονται όλοι οι πολίτες που αιτούνται τη χορήγηση των παραπάνω παροχών ακόμη και εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι σήμερα απαιτείτο μόνο ιατρική βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

γ) Η κρίση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία εκδίδει τη σχετική απόφαση και την αποστέλλει στον οικείο φορέα, με κοινοποίηση στον ασφαλισμένο ή τον ενδιαφερόμενο, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραπομπή.

δ) Δικαίωμα ένστασης για επανεξέταση στη Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων, οι ασφαλισμένοι, εφόσον αυτό προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς τους, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι που προσέρχονται στις Υγ. Επιτροπές χωρίς παραπεμπτικό.

Όλοι οι παραπάνω υποβάλλουν ένσταση σε ένα από τα σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., από όπου και θα διαβιβάζονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας.

Σημειώνεται ότι για να εξεταστεί υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι που θα αναφέρονται στο κείμενο της ένστασης. Η αξιολόγηση του λόγου της ένστασης θα διενεργείται από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας και τυχόν απόρριψή της θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με παράθεση του σκεπτικού της απόρριψης της ένστασης. Συνεπώς, η υποβολή ένστασης στην απόφαση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του προσφεύγοντος, στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους η εκδοθείσα από την Υγειονομική Επιτροπή απόφαση δεν είναι τεκμηριωμένη ή σύννομη και πρέπει να εξετασθεί εκ νέου στη Β/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

ε) Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό των 46,14 ευρώ κατά περίπτωση, για μεν τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, από τον αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα, για δε την υπαγωγή στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Το παραπάνω ποσό καθορίζεται με την Φ.40021/26407/2051/2006 (ΦΕΚ Β' 1829) υπουργική απόφαση και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολογιστικά στο τέλος του έτους.

Για τους πολίτες που προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πιστοποίηση αναπηρίας πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, το ποσό καταβάλλεται από τους ίδιους με την προσκόμιση ταμειακού παραστατικού 46,14 ευρώ από τις συμβεβλημένες με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τράπεζες.

Επισημαίνεται ότι αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής των αιτημάτων καθορισμού ποσοστού αναπηρίας στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, θέματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων, έντυπα αιτήσεων και οδηγίες συμπλήρωσής τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου σε όλες τις Υγειονομικές Επιτροπές εποπτείας σας καθώς και για την αυστηρή τήρηση των παρεχόμενων οδηγιών, η οποία θα βοηθήσει τις υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν σε σύντομο χρόνο τα υποβαλλόμενα αιτήματα αλλά, κυρίως, να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

21 Αυγ 2011

ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ "ΚΟΥΡΕΨΕΤΕ" - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕΤη δυνατότητα να «κουρέψουν» το χρέος τους προς τις τράπεζες έχουν πλέον χιλιάδες υπερχρεωμένοι καταναλωτές, καθώς ήδη έχουν... πάρει φωτιά τα Ειρηνοδικεία από την εξέταση τέτοιων υποθέσεων, στη βάση του νόμου της Λ. Κατσέλη. Όμως, η διαδικασία μπορεί να κρύβει και σοβαρές παγίδες για ορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, ιδιαίτερα για όσους έχουν καταφέρει να «παγιδέψουν» οι τράπεζες με δήθεν ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του νόμου, που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους τραπεζίτες, αλλά τελικά δικαιώνει την ήδη απομακρυνθείσα από την κυβέρνηση, Λούκα Κατσέλη, έγινε με την πρόσφατη απόφαση του......

Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ο συνταξιούχος που χρωστούσε σε τράπεζες περισσότερα από 222.000 ευρώ είδε τελικά το χρέος του να μειώνεται από το δικαστήριο κατά 170.000 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό του «κουρέματος» ξεπέρασε το 75%. Επιπλέον, ο δανειολήπτης έσωσε την πρώτη κατοικία του από τα... νύχια της τράπεζας, κέρδισε περίοδο χάριτος τριών ετών και μετά τη λήξη της θα πληρώνει κάτι παραπάνω από 300 ευρώ το μήνα για να εξοφλήσει το χρέος που απομένει.

Πώς μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο θετικό αποτέλεσμα; Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μια επιτυχή έκβαση μιας διαδικασίας με βάση το νόμο για τους υπερχρεωμένους είναι να αποδείξει πράγματι στο δικαστήριο ο δανειολήπτης ότι η οικονομική του κατάσταση, όπως διαμορφώνεται σήμερα, αλλά και στο μέλλον, δεν του επιτρέπει να εξυπηρετήσει το χρέος του. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη απόφαση έδειξε ότι οι δικαστές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για το δανειολήπτη και μπορεί να επιτύχει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους του.

Ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων απαιτεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι ο οφειλέτης έχει μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει το χρέος του και σε αυτή την περίπτωση προβλέπει ευνοϊκή ρύθμιση για εξόφληση, διαγραφή χρέους και δίνει τη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας, όχι όμως και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οποία εκποιούνται υπέρ της τράπεζας.

Η διαδικασία της ρύθμισης έχει αρκετά στάδια και ουκ ολίγες ασφαλιστικές δικλείδες, για να διαχωρίζονται οι πράγματι υπερχρεωμένοι που τελούν σε αδυναμία από τους... τζαμπατζήδες:

- Σε πρώτη φάση, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό από την τράπεζα.

- Αν δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, καταθέτει αίτηση για ρύθμιση ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Στην αίτηση θα πρέπει να καταγράφεται η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και της συζύγου του, τα πιθανά εισοδήματά τους και οι ενδεχόμενες ανείσπρακτες απαιτήσεις προς αυτούς, οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και σχέδιο πιθανής αποπληρωμής.

- Σημειωτέον ότι για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.efpolis.gr/) δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του νόμου. Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του προς τους πιστωτές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ν.3869/10. Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει την κύρια ή μοναδική κατοικία του και η κατανομή της δόσης αυτής στους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/10.

- Ακολούθως, η αίτηση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου και επιχειρείται δικαστικός συμβιβασμός με τους πιστωτές. Για το συμβιβασμό αρκεί να συμφωνήσουν οι πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αμέσως μετά, τον τελευταίο λόγο έχει το Ειρηνοδικείο, που καλείται να επιβεβαιώσει τη συμφωνία, αφού ελέγξει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

- Ο νόμος προστατεύει τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, η οποία εξαιρείται από τη ρευστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα αποπληρώσει ποσό που μπορεί να φθάσει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της (στην πρώτη δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης έσωσε την κατοικία του με ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της αξίας της). Υπάρχει δυνατότητα ορισμού περιόδου χάριτος για την έναρξη καταβολής των δόσεων με λογικά επιτόκια και περίοδο αποπληρωμής μέχρι και 20 έτη.

Οι παγίδες

Δύο είναι οι σοβαρότερες παγίδες που μπορεί να κρύβει η διαδικασία:

1. Στην πρώτη πέφτουν όλοι οι δανειολήπτες που έκαναν το λάθος μέσα στον προηγούμενο χρόνο να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης της οφειλής τους σε συνεργασία με την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οφειλέτης υπογράφει ότι αναδέχεται την οφειλή του και ουσιαστικά συνάπτει μια νέα δανειακή σύμβαση, πολλές φορές με προσημείωση ακινήτου. Όμως, έτσι ο δανειολήπτης χάνει το δικαίωμα να ζητήσει ρύθμιση με βάση το νόμο, καθώς στις διατάξεις του ορίζεται ότι δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση. Μια άλλη παγίδα με τις ρυθμίσεις αυτές που γίνονται με τις τράπεζες είναι ότι ο δανειολήπτης αποδέχεται το ύψος του χρέους του και δεν μπορεί στη συνέχεια να το αμφισβητήσει: για παράδειγμα, μια οφειλή από πιστωτικές κάρτες, που μπορεί να ενσωματώνει πλήθος χρεώσεων που έχουν κριθεί ως παράνομες, μετατρέπεται σε ένα νέο καταναλωτικό δάνειο, με «φυσιολογικότερους» όρους, που δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με επίκληση των καταχρηστικών όρων και χρεώσεων. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή και συμβουλή από νομικούς, πριν ένας δανειολήπτης μπει σε ένα, ευνοϊκό εκ πρώτης όψεως, διακανονισμό με την τράπεζα.

2. Στη δεύτερη θα πέσουν όσοι δανειολήπτες πληρούν τις προϋποθέσεις για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση θα χάσουν όλα τα ακίνητά τους, πλην της πρώτης κατοικίας και η τράπεζα θα πάρει πίσω το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών της. Ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο, αν υπάρχει η νομική βάση, να αμφισβητήσει ο δανειολήπτης το ποσό της οφειλής του, είτε με μια αίτηση ανακοπής σε διαταγή πληρωμής που θα εκδώσει η τράπεζα, είτε με αναγνωριστική αγωγή, όπου θα επικαλείται καταχρηστικές χρεώσεις και θα ζητεί αποζημίωση. Έτσι, ίσως να σώσει την περιουσία του και να πετύχει μεγάλη μείωση της οφειλής του, ιδιαίτερα αν προέρχεται από πιστωτική κάρτα.

Επισήμανση....Ν

αι με τα λεφτά που δίνουμε για στην ΕΡΤ,χίλιες φορές να κλήση..και τα λεφτά να πάνε στο Αθ. Άκεντρο.. είναι προτιμότερο....

έχω ιδία γνώμη για το ΑΘ.Κέντρο είναι ένα κόσμημα και δεν πρέπει να χαθεί.. έχουμε δόση πολλές μάχες εκεί μέσα.. η φώτο που επισυνάπτω είναι από το ΚΑΠΑ2000...
----------------------------------------------------------------------------------

«Ρημάζει» το αθλητικό κέντρο ΚΑΠΠΑ 2000 για τα ΑΜΕΑ στην Περαία

Δημοσιεύθηκε στις 21/08/2011

Αρχισε τη λειτουργία του πριν από πέντε χρόνια φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα «φάρο» ελπίδας για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να αθλούνται δωρεάν και να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες για την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Σήμερα, το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού και Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ 2000) στην Περαία δε θυμίζει σε τίποτε τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε και πλέον απειλείται ακόμη και με λουκέτο, λόγω της αδυναμίας του διοικητικού συμβουλίου να ανταποκριθεί στα αυξημένα έξοδα λειτουργίας.

«Είναι κρίμα να κλείσει ένα πραγματικό στολίδι για την περιοχή, επειδή δεν έχουμε πόρους για να το κρατήσουμε ανοιχτό», δήλωσε στον «Α» ο πρόεδρος του Κέντρου και πρώην δήμαρχος Περαίας, Αντώνης Ματζάρης.
τι άλω θα δούμεεεε ακόμα

α ααα?????

Έρχονται αλλαγές και στα....επθετα
Μαζί με όλες τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητα μας σιγά μη μας χαλάσει και άλλη μια.Για πολλούς επώδυνη!Για άλλους και ειδικά για τις γυναίκες όχι και τόσο.Έχουμε και λέμε λοιπόν.Από δω και πέρα....


τα παιδιά της οικογένειας, σε περίπτωση που δεν συμφωνούν οι γονείς, θα παίρνουν σύνθετο επίθετο και όχι το επώνυμο του πατέρα τους, όπως ισχύει σήμερα.Πως θα γίνει αυτό; Το επώνυμο του γονιού που αρχίζει με γράμμα, το οποίο προηγείται στο αλφάβητο, θα μπαίνει πρώτο στο σύνθετο επίθετο!Καταργείται και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους δύο συζύγους να έχουν το ίδιο επώνυμο. Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ειδική προπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κάθε σύζυγος, έπειτα από συμφωνία, θα διατηρεί το επίθετο του και μετά το γάμο, σε όλες τις έννομες σχέσεις του ζευγαριού.
Για τις εισπρακτικές εταιρίες
Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς έλληνες που χρωστάνε. εγώ προσωπικά έχω μία κάρτα που μου έχει μείνει 400Ε υπόλοιπο.
Με παίρνουν κάθε μέρα 12 φορές. δε μπορώ να φανταστώ τι γίνεται σε αυτούς που χρωστάνε πολλά περισσότερα....

Τι έχω κάνει εγώ λοιπόν. έχω αποθηκεύσει όλα τους τα νούμερα στην μνήμη του κινητού μου και τα πρόσθεσα σε μια ομάδα. αυτήν την ομάδα την έχω βάλει να την απορρίπτει. έτσι λοιπόν δεν προλαβαίνει να χτυπήσει το κινητό παρά μόνο να ανάψει η οθόνη. κάθε 2-3 μέρες αλλάζουν νούμερο (προφανώς δίνουν το νούμερό σου σε άλλη τηλεφωνήτρια). φυσικά και γω το προσθέτω στην ομάδα που προανέφερα.
όσο για το σταθερό? το έχω μονίμως στο αθόρυβο γιατί δεν το χρησιμοποιώ παρά μόνο όταν θέλω να κάνω εγώ κλείσεις.

Ετσι λοιπόν έχω σε καλή κατάσταση την ψυχική μου ηρεμία και δεν χρειάζεται να λογομαχήσω με τις εισπρακτικές ούτε να τους το παίξω τρελίτσα.

Στο κάτω κάτω της γραφής θα πληρώσω όταν μπορέσω ξέροντας πως μπαίνουν οι τόκοι. μάλιστα μου έστειλαν και χαρτί στο σπίτι πως αν δεν πληρώσω το ποσό των 50Ε θα μου ακυρώσουν την κάρτα. ε και? καλό θα μου κάνετε.... (άσε δε που έχει λήξει εδώ και έναν χρόνο και δε μου έστειλαν καινούργια.)

Κάντε ότι θέλετε "κύριοι" των εισπρακτικών. δε με ενοχλείτε ΚΑΘΟΛΟΥ. το απολαμβάνω μάλιστα όταν σας πετάει το κινητό μου!
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Τα... γυαλιά ακόμη και στους 30άρηδες φαίνεται πως βάζουν πολλοί 60άρηδες.

Εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, οι περισσότεροι άνδρες μετά τα 60 παραμένουν ενεργοί σεξουαλικά. Ερευνες δείχνουν πια πως η ελπίδα δεν... πεθαίνει στους μεσήλικες, αφού είναι εξαιρετικά δραστήριοι και διατηρούν μια υγιή σεξουαλική ζωή χωρίς βίαιες και... απροσάρμοστες συμπεριφορές.

Μελέτη που πραγματοποίησαν το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας σε δείγμα 300 ανδρών (ηλικιακή ομάδα 60+) τους τελευταίους τρεις μήνες, αποδεικνύει πως 9 στους 10 άνδρες (ποσοστό 87%) αυτής της ηλικίας, ενδιαφέρονται για το σεξ και μάλιστα το 35% απευθύνθηκε και σε ειδικό όταν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη σεξουαλική λειτουργία.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 45% δραστηριοποιείται ερωτικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα... βρέξει χιονίσει. Συγκεκριμένα το 2% των ανδρών άνω των 60 έχει πάνω από 3 φορές την εβδομάδα επαφές, το 6% 2-3 φορές, ενώ το 37% μία φορά την εβδομάδα.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που φαίνεται πως έχουν καμφθεί λίγο από το πέρασμα των χρόνων. Το 32% δηλώνει πως έχει ερωτική επαφή μία φορά στις 15 μέρες, το 10% μία φορά το μήνα ενώ υπάρχουν και οι... βαριεστημένοι (ποσοστό 7%) που συνευρίσκονται με τη σύντροφό τους μία φορά στους 2-3 μήνες.

Πάντως, η έντονη ερωτική δραστηριότητα των Ελλήνων δεν σκιάζεται ούτε από τα όποια σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν κατά καιρούς. Οπως αναφέρουν οι ίδιοι στην έρευνα, τα πιο συχνά σεξουαλικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνδρας άνω των 60 ετών είναι: σε ποσοστό 60% η στυτική δυσλειτουργία, κατά 22% η πρόωρη εκσπερμάτιση, κατά 13% η νόσος Peyronie, και σε ποσοστό 5% άλλες διαταραχές εκσπερμάτισης.

Οσο για τα πιο συχνά νοσήματα που συνοδεύουν τις ηλικίες αυτές είναι: κατά 29% η υπέρταση, κατά 27% ο προστάτης, σε ποσοστό 22% ο διαβήτης , κατά 3% η ακράτεια και κατά 19% άλλα προβλήματα υγείας.

«Οι άνδρες μετά τα 60 μπορούν να έχουν μια υγιή και δραστήρια σεξουαλική ζωή» επισημαίνει η Ελεάνα Ελευθερίου, κλινική θεραπεύτρια σεξουαλικών διαταραχών και συνεργάτης του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν τα σεξουαλικά προβλήματα σε μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού τόσο σε όσους είναι άνω των 60 όσο και σε νεότερους. Αλλωστε, η στυτική δυσλειτουργία είναι πάρα πολύ συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις αποδίδεται από τους ειδικούς στο άγχος. Είναι ενδεικτικό ότι και λόγω της κρίσης στις ηλικίες κάτω των 40 ετών στυτική δυσλειτουργία εμφανίζει περίπου ένας στους 20 άντρες, από τα 40 έως τα 60 το ποσοστό αυξάνεται και την παρουσιάζει ένας στους δέκα, ενώ σε όσους είναι άνω των 60 ετών, το φαινόμενο αυξάνεται και εκδηλώνεται σε έναν στους πέντε άντρες. Στις περιπτώσεις των μεγαλύτερων ανδρών βέβαια φαίνεται πως συμβάλουν κυρίως παθολογικά αίτια. Πάντως, με βάση τις στατιστικές στη χώρα μας οι πάσχοντες κυμαίνονται από 400.000 έως 500.000.

19 Αυγ 2011

ΕΠΟ: σας παρουσιάζει τον χάρτη της φετινής Δ' Εθνικής
Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2011 22:54

Στα γραφεία της Ομοσπονδίας έχουν φτάσει ως το μεσημέρι της Πέμπτης (18/8) 126 δηλώσεις συμμετοχής και εκτός αν έχει καθυστερήσει καμία άλλη από το ταχυδρομείο, αυτές θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής την προσεχή περίοδο. Από αυτές, οι 122 είναι ομάδες που παρέμειναν στην κατηγορία ή ανέβηκαν ως πρωταθλήτριες από τις τοπικές Ενώσεις, ενώ οι τέσσερις είναι ομάδες της Football League 2. Συγκεκριμένα, δήλωσαν συμμετοχή οι Κοζάνη, Εθνικός Φιλιππιάδας, Αγία Παρασκευή και Ολυμπιακός Χερσονήσου.
Η επιτροπή της Δ’ Εθνικής, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο που έχει λάβει από την Ενωση Football League και Football League 2, περιμένει ακόμη επτά ομάδες. Ο λόγος για τον Μακεδονικό, τον Ναυπακτιακό Αστέρα και τον Κεραυνό Κερατέας, καθώς και τις τέσσερις ομάδες, Παναιγιάλειο, Αίαντα Σαλαμίνας, Ασπρόπυργο και Κόρινθο, οι οποίες περιμένουν την εκδίκαση της έφεσης από την ΕΠΟ για τον πρωτόδικο υποβιβασμό τους αναφορικά με τις πλαστές ενημερότητες.
Πάντως, για να δηλώσουν αυτές οι ομάδες συμμετοχή θα πρέπει να πληρώσουν τα χρέη τους προς την Ομοσπονδία. Και ο Παναιγιάλειος έχει οφειλές ύψους 52.000 ευρώ, ενώ ο Κεραυνός Κερατέας χρωστάει 34.000 ευρώ.

Οι ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή

Ο αριθμός των ομάδων που δεν δήλωσαν φέτος συμμετοχή στη Δ’ Εθνική έφτασε τις 13, μεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά. Ωστόσο μόνο δύο από αυτές έστειλαν επίσημο έγγραφο στην ΕΠΟ ενημερώνοντας πως λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν μπορούν να κατέβουν στο πρωτάθλημα, ο Όλυμπος Λεπτοκαρυάς και η Ιεράπετρα.

Οι υπόλοιπες 11 είναι: Τεγέα, Αστέρας Ρόκκα, Αστέρας Παραποτάμου, Σπάρτη, Σπερχογεία, Ηρακλής Ατσικής, Ηρακλής Νέου Ζυγού, Μεσοπόταμος, Εθνικός Καστρακίου, Διαγόρας Πολυδρόσου και Καλλικράτεια.

αναλυτικά οι δέκα όμιλοι της Δ’ Εθνικής για την περίοδο 2011-12:

1ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΕΒΡΟΥ: Έβρος Σουφλίου, Α. Ε. Νέας Χηλής

ΕΠΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: Ελπίδα Σαππών, Αετός Αρριανών

ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ: Ορφέας Ξάνθης, Α. Ε. Ποντίων Ευμοίρου

ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Α. Ε. Πιερέων 2004, Ορφέας Ελευθερούπολης, Άρης Ακροπόταμου

ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ: Προσοτσάνη, Α. Ε. Αμπελοκήπων.

ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ: Μ. Αλέξανδρος Ν. Ζίχνης, Εθνικός Σιδηροκάστρου

2ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Απόλλων Αρναίας, Διγενής Λακκώματος

ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Οδυσσέας Κορδελιού, Εθνικός Σοχού, Καμπανιακός, Αχιλλέας Τριανδρίας, Ολυμπιακός Κυμίνων, Δόξα Πενταλόφου, Μακεδονικός

ΕΠΣ ΚΙΛΚΙΣ: Α. Ο. Κιλκισιακός, Δόξα Χέρσου, Εθνικός Ν. Αγιονερίου

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: ΠΑΟΚ Γιαννιτσών

3ος ΟΜΙΛΟΣ (15 ομάδες)

ΕΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Νίκη Αγκαθιάς, Λευκάδια, ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Ακαδημία Πλαταμώνα

ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: Κοζάνη, Εθνικός Βατερού, Α. Ε. Περδίκκα

ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Πυρσός Γρεβενών, Γρεβενά Αεράτα

ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Ακρίτας Αχλάδας

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΓΣ Καστοριάς, Α. Ο. Κάστωρ, Αστραπή Μεσοποταμιάς

4ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)

ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: Πυργετός, Ελασσόνα, Αμπελωνιακός

ΕΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΑΟ Καρδίτσας, Μουζάκι, Ταυρωπός

ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πύρασος, ΓΣ Αλμυρού

ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Αγρότης Λιανοκλαδίου, Καμένα Βούρλα

ΕΠΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΑΠΟΚ Βελούχι

ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Θύελλα Πετρωτού

5ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)

ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Ολυμπος Κέρκυρας, Κασσιώπη

ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Θεσπρωτός

ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: Πίνδος Κόνιτσας

ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Οδυσσέας Νυδρίου, Πρέβεζα, Εθνικός Φιλιππιάδας

ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ: Φιλοθέη Αρτας, Ομόνοια Πέτρας

ΕΠΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΑΕ Μεσολόγγι, Αμφίλοχος, Ναυπακτιακός Αστέρας

6ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ: Εικοσιμία

ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Τσιλιβή

ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ: Ατρόμητος Λάππα, Αχαϊκή, Τριταιϊκός, Διαγόρας Βραχνέικων, Θύελλα Πατρών, Παναιγιάλειος

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ: Αστέρας Αμαλιάδας, ΠΦΟ Πανόπουλου

ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Εράνη Φιλιατρών, Πάμισος

ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Ολυμπιακός Γυθείου

7ος ΟΜΙΛΟΣ (15 ομάδες)

ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Βρασιές

ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Ενωση Μιδέας, Παναργειακός, Πόρος, Ερμής Ερμιονίδας

ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Ατρόμητος Χιλιομοδίου, Κόρινθος

ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: Λουκίσια, Χαλκίδα, Κύμη

ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Θήβα, Δάφνη Ερυθρών, Ενωση Ασπρα Σπίτια

ΕΠΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Μανδραϊκός, Ασπρόπυργος

8ος ΟΜΙΛΟΣ (12 ομάδες)

ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ: Ελπιδοφόρος, Αιγάλεω, Φωστήρας, Αγιαξ Ταύρου, Νέα Ιωνία, ΑΟ Περιστερίου, Αγία Παρασκευή, Τράχωνες, Μελίσσια

ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: ΑΕ Κως

ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ: Μύκονος, Πανναξιακός

9ος ΟΜΙΛΟΣ (15 ομάδες)

ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Κερατσίνι, Ατρόμητος Πειραιά, Ελλάς Ποντίων, Ολυμπιάδα, Αίας Σαλαμίνας

ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Τριγλία Ραφήνας, Αήττητος Σπάτων, Κορωπί, Ολυμπιακός Λαυρίου, Αχαρναϊκός, Κυανούς Αστέρας Βάρης, Κεραυνός Κερατέας

ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ: Αιολικός

ΕΠΣ ΧΙΟΥ: ΑΕ Μικρασιατική

ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ: Καρλόβασι

10ος ΟΜΙΛΟΣ (13 ομάδες)

ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ: Μινώταυρος

ΕΠΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Επισκοπή, Ρέθυμνο, Ασή Γωνιά

ΕΠΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΑΟ Κρουσσώνα, Γιούχτας, Ατσαλένιος, Ασίτες, Ηρόδοτος, Πατούχας, Ολυμπιακός Χερσονήσου, Ζαρός

ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Άγιος Νικόλαος

9 Αυγ 2011

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011
Το νησί με τους 700 (μαϊμού) τυφλούς! Το 2% νομού του Ιονίου απέκτησε πιστοποιητικό σε προεκλογικές περιόδους


Στην αρχή πίστεψαν ότι ο μεγάλος αριθμός τυφλών που ανακαλύφθηκε τυχαίως σ΄ ένα από τα ωραιότερα νησιά του Ιονίου οφειλόταν σε κάποια επιδημία που είχε κτυπήσει το νησί, προ ετών. Αλλωστε, οι περισσότεροι τυφλοί είχαν έγγραφα, πιστοποιητικά και λάμβαναν επί σειρά ετών προνιακά επιδόματα από βρεφική ηλικία. Στα πιστοποιητικά έγραφαν ότι είναι τυφλοί εκ γενετής. Δεν είδαν ποτέ το φως τους.


Έλα όμως που το μεγάλο ποσοστό τύφλωσης που εμφάνιζε το νησί αυτό κίνησε την προσοχή του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, του υπουργείου Υγείας, αλλά και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Δύο υπουργεία έψαχναν να ανακαλύψουν γιατί στο νησί αυτό τόσοι πολλοί τυφλοί, πλην όμως δεν μπορούσαν να εντοπίσουν την αιτία του κακού. Έως ότου ήλεγξαν τα πιστοποιητικά των τυφλών και εκεί τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Δεκάδες απ΄αυτούς έχασαν το φως τους με γνωμάτευση μίας υγιεινομικής επιτροπής που είχαν ορίσει οι πολιτικές αρχές της χώρας και, κατά σύμπτωση, πάντοτε σε προεκλογική περίοδο!


Τον έλεγχο ανέλαβε το υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα ο υφυπουργός κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος δεν χρειάσθηκε και πολλή ώρα για να εντοπίσει τους... μαϊμού τυφλούς. Τα στοιχεία που ανακάλυψε ήταν συντριπτικά: Από τους 35.000 κατοίκους του νησιού, οι 700 εμφανίζονταν επισήμως τυφλοί: «Το 2% του πληθυσμού εμφανιζόταν ότι είναι τυφλό», βεβαίωσε ο υφυπουργός σε συνομιλία του που είχε με «Το Βήμα».


Από σήμερα άρχισαν οι έλεγχοι και οι επανακρίσεις όσων δηλώνουν τυφλοί. Από τα έως τώρα στοιχεία βγαίνουν, λένε, θεαματικά αποτελέσματα και αναμένεται να πέσει βαρύς ο πέλεκυς σ΄ όσους έχουν παρανομήσει. Άλλωστε όπως βεβαιώνει ο υφυπουργός ο έλεγχος στα προνιακά επιδόματα (που κοστίζουν στον φορολογούμενο περί τα 6,4 δισ. ευρώ ετησίως) θα γίνει λεπτομερειακώς:
«Όσοι δεν τα δικαιούνται ή τα απέκτησαν με ψευδή παραστατικά θα τα χάσουν και θα πληρώσουν και πρόστιμο, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα και να τα εισπράξουν αυτοί που πρέπει», λέει ο κ. Μπόλαρης.

Νίκος Χασαπόπουλος - BHMA (1.8.2011)

2 Αυγ 2011

Τα νέα της ΚαστοριάςΤο ποσό των 30.000 ευρώ ζήτησε ο Αχιλλέας Σταμούλης από τους παίκτες της Καστοριάς για να αποχωρήσει.(02/08/2011)Το εξωφρενικό ποσό των 30.000 ευρώ ζήτησε, από τους πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας Πέτρο Τσούκλη και Διονύση Λίτσκα, ο πρόεδρος της Καστοριάς Αχιλλέας Σταμούλης για να τους δώσει την ομάδα. Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές που ήταν οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας όλων των πρώην παικτών της ακριτικής ομάδας, που ήδη έχουν τις ελευθέρες στα χέρια τους, δεν ξαφνιάστηκαν στο άκουσμα του παραπάνω ποσού, μια και το ίδιο ακριβώς ποσό είχε ζητήσει ο κ. Σταμούλης και από τον Νίκο Πεπελίδη, που είχε συναντηθεί μαζί του. Βέβαια το ότι ζητά ο κ. Σταμούλης χρήματα για να αποχωρήσει προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στους παίκτες, αφού εκείνος την παρέλαβε από τον προκάτοχο του κ. Χαρίση, χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ. Παρόλα αυτά οι ποδοσφαιριστές πρότειναν στον κ. Σταμούλη να τους δώσει την ομάδα κι εκείνοι να του δώσουν τα χρήματα, όταν η ομάδα ανέβει στην Γ΄Εθνική. Ο κ. Σταμούλης όμως ήταν ανένδοτος, αφού θέλει την καταβολή του προαναφερθέντος ποσού άμεσα.

Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι ο πρόεδρος της Καστοριάς έχει το θράσος και ζητά χρήματα από τους πρώην παίκτες της ομάδας, στους οποίους χρωστά τα δεδουλευμένα από την περσινή χρονιά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και τα φερέφωνα στην ακριτική ομάδα που σιγοντάρουν την όλη κατάσταση. Το "άκρον άωτον" μάλιστα της απόλυτης ξεφτίλας, τόσο για τους παράγοντες της Καστοριάς, όσο και για τα φερέφωνα τους, είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές παρέλαβαν τις ελευθέρες τους με delivery από παράγοντες της ομάδας στους τόπους της εργασίας τους, για να αποφευχθεί η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο και η αναφορά τους στα οφειλόμενα. Κι αντί ο κ. Σταμούλης να είναι πιο εγκρατής απέναντι σε αυτούς που χρωστάει, τους ζητάει και χρήματα από πάνω για να αποχωρήσει. "Αντί να τρίζει ο αραμπάς, τρίζει το πετραχείλι", δηλαδή.Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της Καστοριάς για τη νέα περίοδο 2011-2012 (02/08/2011)Αποκαρδιωτική υπήρξε η εικόνα του ξεκινήματος της προετοιμασίας της Καστοριάς, για τη νέα περίοδο 2011-2012. Η προετοιμασία ξεκίνησε σήμερα στις 18.00, στο Ο.Α.Κ.Α Δήμου Καστοριάς. Στην "πρώτη" παρόντες ήταν περί τους είκοσι (20) ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων πολλοί νέοι, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία τις προσεχείς ημέρες να δοκιμαστούν και αν πείσουν την τεχνική ηγεσία της ομάδας θα αποκτηθούν. Από την περσινή ομάδα παρόντες ήταν οι Αναγνωστόπουλος, Λιόντος, Ντίσιος, Στασινόπουλος, Τούλιος, Παρτσάνης.

Στους παρευρισκόμενους μίλησε ο πρόεδρος κ. Σταμούλης, ο οποίος έδωσε και το στίγμα της φετινής προσπάθειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η εποχή των υψηλά αμειβομένων ποδοσφαιριστών τελείωσε και ότι φέτος θα κτιστεί από την αρχή μια καινούργια ομάδα.

Το χαρακτηριστικό, όμως, της "πρώτης" είναι ότι δεν υπήρξε στο γήπεδο κάποιος προπονητής, κάτι το οποίο θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Τετάρτη 03/08/2011.

28 Ιουλ 2011

Μπέτσκας Blog για την Καστοριά και οχι μόνο...: Και δεύτερη "δικαίωση" ιδιώτη, που δήλωσε αδυναμία εξόφλησης δανείων

"Και δεύτερη 'δικαίωση' ιδιώτη, που δήλωσε αδυναμία εξόφλησης δανείων
Μία δεύτερη απόφαση – σταθμός, που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πάτρας, “δικαίωσε” ιδιώτη, που δήλωσε αδυναμία εξόφλησης των δανείων, που είχε πάρει από δύο Τράπεζες, μειώνοντας το ποσό, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει σε 48 δόσεις.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών διέγραψε χρέη 200.000 ευρώ ηλικιωμένου σε 9 Τράπεζες
Σύμφωνα με δημοσίευμα των “Νέων” (25/07), τα πιστωτικά ιδρύματα διεκδικούσαν το...σπίτι του δανειολήπτη για χρέη 132.893 ευρώ.

Ο ιδιώτης δήλωσε αδυναμία εξόφλησης και με τη δικαστική απόφαση έγινε σημαντικός περιορισμός της συνολικής οφειλής προς τις τράπεζες με βάση τον νόμο του υπουργείου Εργασίας.

Οπως δήλωσε ο δικηγόρος του, “η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών και η δεύτερη στην Ελλάδα έπειτα από πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών”.

Στις 28 Ιουνίου, με απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Αθηνών διέγραψε δάνεια τραπεζών συνταξιούχου, σημερινού ύψους 200.000 ευρώ, τα οποία αποφάσισε να ικανοποιηθούν με την αποπληρωμή 52.000 ευρώ, μαζί με τους τόκους, σε βάθος 14 ετών.

Ο δανειολήπτης λαμβάνει σύνταξη 1.560 ευρώ, εκ των οποίων πληρώνει μηνιαίως 750 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο δανειολήπτης είχε φτάσει να πληρώνει περίπου 2.000 ευρώ τον μήνα για να εξυπηρετεί τα δάνειά του στις τράπεζες, ενώ εφεξής θα δίνει μόλις 310 ευρώ κάθε μήνα για 14 χρόνια, με την καταβολή τους να ξεκινά το 2014, ώστε να του μένουν άλλα 500 ευρώ.

Τα πρώτα 4 χρόνια οι δόσεις θα είναι άτοκες, ενώ τα υπόλοιπα δέκα θα τοκίζονται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, όπως αυτό προκύπτει από το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι αντίδικοί του επιχείρησαν ανεπιτυχώς να βγάλουν σε πλειστηριασμό το σπίτι του (πρώτη κατοικία 73 τ.μ. και αξίας 124.000 ευρώ), υποστηρίζοντας ότι η αίτηση εξαίρεσης από την εκποίηση δεν έγινε νόμιμα.

Ο συνταξιούχος έσωσε το σπίτι του, χάρη στις διατάξεις του νόμου, που απαγορεύει τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας αξίας μικρότερης των 200.000 ευρώ.

– Απεστάλη με Google Toolbar"

25 Ιουλ 2011

Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων | Disabled.GR Ειδήσεις

Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων | Disabled.GR Ειδήσεις: "Κέρκυρα: Ανακοίνωση νέων θέσεων περιπτέρων

Δημοσιεύθηκε στις 25/07/2011

Στις 14/07/2011 κοινοποιήθηκε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας η ανακοίνωση-κάλεσμα των ενδιαφερομένων για υποβολή αίτησης εντός ενός μηνός για νέες άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων.
Αριθμ. Πρωτ 51780 /2011
Κέρκυρα 30/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – NOΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ: Ιωάννα Κόκκοτα, Τηλ & Φαξ:26610-39500
e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

1.Ο Δήμος Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερομένους, που έχουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 54/1-4-2009 (Φ.Ε.Κ. 54 Τ΄Α), να υποβάλλουν αίτηση, που να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Αδειών κατ/των σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσής μας σε κάθε του Δημοτική Ενότητα για τις ακόλουθες θέσεις ως εξής:

α.Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων: 1 θέση περίπτερου μόνο για πολύτεκνους (περιοχήΤ.Δ Ευρωπούλων)
β. Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Καστελλάνων)
δ. Δημοτική Ενότητα Εσπερίων: 1 θέση περιπτέρου περιπτέρων(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ε. Δημοτική Ενότητα Θιναλίων: 1 θέση περιπτέρου(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ζ. Δημοτική Ενότητα Κορισσίων: 1 θέση περιπτέρου (Τ.Δ Πετριτή)
η. Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Λευκίμμης-Ριγγλάδων)
θ. Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων: 1 θέση περιπτέρου(Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)
ι. Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών: 1 θέση περιπτέρου(Τ.Δ Δουκάδων)
ια. Δημοτική Ενότητα Παρελίων: 1 θέση περιπτέρου( Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα)

Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερομένους, πριν από την υπογραφή της παρούσας ανακοίνωσής μας, δε θα ληφθούν υπόψη.

2. Όσον αφορά τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σας στέλνουμε έντυπα αιτήσεων στα οποία αυτά αναγράφονται αναλυτικά.

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Δήμου Κέρκυρας και στο τηλέφωνο 26610-39500 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Ιωάννα Κόκκοτα).

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέρκυρας και των Δημοτικών Ενότητων του Δήμου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ
Aνακοίνωση 1 Θέσης Σχολάζον Περιπτέρου (14/07/2011)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αριθμ. Πρωτ: 51168/2011
Κέρκυρα 30/06/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – NOΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤ. ΑΓΟΡΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΩΝ-ΠΑΡΑΛΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ: Ιωάννα Κόκκοτα, Τηλ & Φαξ:26610-39500
e-mail: adeieskat@corfu.gov.gr

Σας ανακοινώνουμε ότι κενώθηκε μία (1) θέση αναπηρικού περιπτέρου εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας στην οδό Γ.Θεοτόκη 23 απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.
Η κένωση της άνω θέσης αναπηρικού περιπτέρου ανακοινώθηκε στον πρώην Δήμο Κερκυραίων με το αριθμ. ΔΔ/οικ.10462/26-05-2010 έγγραφο και με το αριθμ.ΔΔ/οικ.21261/1-10-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας ανακοινώθηκε και στους όμορους Δήμους, προκειμένου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ανάρτηση να υποβληθούν στην υπηρεσία μας αιτήσεις για την κάλυψη της ανωτέρω θέσης από τυχόν δικαιούχους.

Σύμφωνα δε με τις των : ν.812/1943, ν.1370/1944, του άρθρου 25 ν.δ.1044/1971, ν.1848/1989, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρων επί των πεζοδρομίων δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών οδών έχουν : οι Ανάπηροι πολέμου, οι Ανάπηροι ειρηνικής περιόδου, Ανάπηροι Αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού, οι Ανάπηροι Αμάχου πληθυσμού, Εθνικής Αντίστασης, Αντιδικτατορικού αγώνα και λοιποί καθώς και τα θύματα αυτών, εφόσον λαμβάνουν Στρατιωτική ή Πολεμική Σύνταξη, εκτός των διαζευγμένων ή σε χηρεία θυγατέρων των αποβιωσάντων αναπήρων, που δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση να λαμβάνουν σύνταξη.
Οι ενδιαφερόμενοι με αναπηρία υποχρεούνται να καταθέσουν – εκτός των άλλων – και το Πιστοποιητικό Αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Ν. 2556/1997, οι οποίες είναι γνωστές ως Επιτροπές του Ι.Κ.Α. για τον Ν. 2643/98.

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις από δικαιούχους κατά την ως άνω προθεσμία, καλούνται τυχόν δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής σας ενότητας, τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη, όμορων της Δημοτικής που λειτουργεί το περίπτερο, να μας υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στο πίσω μέρος του σχετικού εντύπου αίτησης που σας αποστέλλεται), σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος εγγράφου και επειδή σύμφωνα με παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3670/2008 έχει παραχθεί 1 έτος από την 1η δημοσίευση μας δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τα άτομα Αμεα και Πολύτεκνοι.
Επίσης παρακαλείσθε να αναρτήσετε το παρόν έγγραφο μας στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων σας, και να μας αποστείλετε, οπωσδήποτε τα αποδεικτικά ανάρτησης.

Οι σύνδεσμοι και οι Ενώσεις Αναπήρων & Θυμάτων Κέρκυρας & Παξών, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ένωση Πολυτέκνων Κέρκυρας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο μας, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ

– Απεστάλη με Google Toolbar"

10 Ιουλ 2011

.Ενδιαφέρεσαι Για Αγορά Αναπηρικού Αυτοκίνητου δες ΕΔΏ
Ενδιαφέρεσαι Για Αγορά Αναπηρικού Αυτοκίνητου δες ΕΔΏ
πως έχει διαμορφωθεί όλη η κατάσταση έως και σήμερα

Άρχισε διάβασμα, σε αφορούν αυτά τα θέματα:

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα – και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ A 142/28.6.2007: http://www.disabled.gr/lib/?p=13039

Επίδομα μετακίνησης κινητικά αναπήρων ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη οχήματος Ι.Χ.: http://www.disabled.gr/lib/?p=17456

Η κοινή υπουργική απόφαση για την χορήγηση επιδόματος κίνησης σε ΑμεΑ: http://www.disabled.gr/lib/?p=17590

Νέος τρόπος φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων: http://www.disabled.gr/lib/?p=26752

Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες, παραπληγίες και τετραπληγίες: http://www.disabled.gr/lib/?p=8947

– Απεστάλη με Google Toolbar"

8 Ιουλ 2011

Bing

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011
ΠΑΟΚ: Προς διαζύγιο με Βιτόλο
Στη Θεσσαλονίκη...
προκειμένου να συζητήσει με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ το «ασπρόμαυρο» μέλλον του, επιστρέφει ο Βίκτορ Βιτόλο, με την υπόθεση ωστόσο να οδηγείται προς διαζύγιο.


Ο Ισπανός μέσος που βρισκόταν κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή του «Δικέφαλου» στην Ολλανδία για την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν, πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη αφού αρνήθηκε την πρόταση για μείωση αποδοχών που του κατατέθηκε το πρωί της Παρασκευής (8/7) από τον Παντελή Κωνσταντινίδη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση περιελάμβανε… ψαλίδι 50% στις ετήσιες αποδοχές του Βιτόλο, οι οποίες ανερχόντουσαν σε 600.000 ευρώ και μαζί με τον φόρο, ανάγκαζαν τον ΠΑΟΚ να βγάλει από τα ταμεία του περίπου 840.000 ευρώ.
Από τη στιγμή έτσι που ο Βιτόλο δεν έχει διάθεση να ρίξει το κασέ του, ενώ και οι ιθύνοντες του «Δικέφαλου» θέλουν να… ελαφρύνουν το μπάτζετ, η υπόθεση, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να οδηγηθεί σε διαζύγιο.
onsports.gr

4 Ιουλ 2011

Μπέτσκας Blog για την Καστοριά και οχι μόνο...: Υπενθύμιση του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς προς τους δημότες

Μπέτσκας Blog για την Καστοριά και οχι μόνο...: Υπενθύμιση του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς προς τους δημότες: "Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011
Υπενθύμιση του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς προς τους δημότες
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς λόγω της μικρής προσέλευσης ενδιαφερομένων πολιτών σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδος, επιθυμεί να υπενθυμίσει τους δημότες της περιοχής μας, ότι...συμμετέχει στο πανελλήνιο δίκτυο υποστήριξης υπερχρεωμένων καταναλωτών στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.3689/2010 που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδούμενων Ενεργειών, από το ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γ.Γ. Καταναλωτή και το Συνήγορο του Καταναλωτή στα πλαίσια της Υ.Α. 1.3120/οικ.3.630 (ΦΕΚ Β’, 372/2011), με την παροχή δωρεάν συνδρομής στο στάδιο απόπειρας εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Για τον σκοπό αυτό όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς (Πλατεία Δαβάκη, τηλ. 24670.22674), όπου και μπορούν να δηλώνουν την συμμετοχή τους για την παροχή δωρεάν συνδρομής στην απόπειρα εξωδικαστικής ρύθμισης με την συμπαράσταση μελών του Συλλόγου.

Βασικά χαρακτηριστηκά του Ν.3689/2010, μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Το Δ.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Δικαστικό Μέγαρο, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλέφωνο : 24670 22674
FAX : 24670 23686
E-mail : dskastor@otenet.gr

– Απεστάλη με Google Toolbar"