19 Νοε 2011

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011, 01:43
Τι αποφασίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα ΑΜΕΑ

Συμβούλιο της Ευρώπης
Να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή
Να ενισχυθούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ζητά η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε την ανάληψη πανευρωπαϊκής δράσης για την ενίσχυση των ομάδων αυτών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής. Και γι’ αυτό υπογραμμίζουν ότι στις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπάρχουν 80 με 100 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίες που, εξαιτίας νομικών, φυσικών και κοινωνικών εμποδίων, δεν λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή των υπουργών του ΣτΕ, αποσκοπεί στο να αρθούν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και να διασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή όλων στα κοινά, χωρίς διακρίσεις.

Μετά από αυτή την απόφαση, όλα τα άτομα με αναπηρίες θα είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους και κανένα πρόσωπο να μην στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με το αιτιολογικό της αναπηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: