21 Αυγ 2011

ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ "ΚΟΥΡΕΨΕΤΕ" - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕΤη δυνατότητα να «κουρέψουν» το χρέος τους προς τις τράπεζες έχουν πλέον χιλιάδες υπερχρεωμένοι καταναλωτές, καθώς ήδη έχουν... πάρει φωτιά τα Ειρηνοδικεία από την εξέταση τέτοιων υποθέσεων, στη βάση του νόμου της Λ. Κατσέλη. Όμως, η διαδικασία μπορεί να κρύβει και σοβαρές παγίδες για ορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, ιδιαίτερα για όσους έχουν καταφέρει να «παγιδέψουν» οι τράπεζες με δήθεν ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του νόμου, που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από τους τραπεζίτες, αλλά τελικά δικαιώνει την ήδη απομακρυνθείσα από την κυβέρνηση, Λούκα Κατσέλη, έγινε με την πρόσφατη απόφαση του......

Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ο συνταξιούχος που χρωστούσε σε τράπεζες περισσότερα από 222.000 ευρώ είδε τελικά το χρέος του να μειώνεται από το δικαστήριο κατά 170.000 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό του «κουρέματος» ξεπέρασε το 75%. Επιπλέον, ο δανειολήπτης έσωσε την πρώτη κατοικία του από τα... νύχια της τράπεζας, κέρδισε περίοδο χάριτος τριών ετών και μετά τη λήξη της θα πληρώνει κάτι παραπάνω από 300 ευρώ το μήνα για να εξοφλήσει το χρέος που απομένει.

Πώς μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο θετικό αποτέλεσμα; Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μια επιτυχή έκβαση μιας διαδικασίας με βάση το νόμο για τους υπερχρεωμένους είναι να αποδείξει πράγματι στο δικαστήριο ο δανειολήπτης ότι η οικονομική του κατάσταση, όπως διαμορφώνεται σήμερα, αλλά και στο μέλλον, δεν του επιτρέπει να εξυπηρετήσει το χρέος του. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη απόφαση έδειξε ότι οι δικαστές είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί για το δανειολήπτη και μπορεί να επιτύχει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους του.

Ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων απαιτεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο ότι ο οφειλέτης έχει μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει το χρέος του και σε αυτή την περίπτωση προβλέπει ευνοϊκή ρύθμιση για εξόφληση, διαγραφή χρέους και δίνει τη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας, όχι όμως και των άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τα οποία εκποιούνται υπέρ της τράπεζας.

Η διαδικασία της ρύθμισης έχει αρκετά στάδια και ουκ ολίγες ασφαλιστικές δικλείδες, για να διαχωρίζονται οι πράγματι υπερχρεωμένοι που τελούν σε αδυναμία από τους... τζαμπατζήδες:

- Σε πρώτη φάση, ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό από την τράπεζα.

- Αν δεν έχει θετικό αποτέλεσμα, καταθέτει αίτηση για ρύθμιση ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Στην αίτηση θα πρέπει να καταγράφεται η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και της συζύγου του, τα πιθανά εισοδήματά τους και οι ενδεχόμενες ανείσπρακτες απαιτήσεις προς αυτούς, οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και σχέδιο πιθανής αποπληρωμής.

- Σημειωτέον ότι για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (http://www.efpolis.gr/) δύο ηλεκτρονικές εφαρμογές που διευκολύνουν τους οφειλέτες και όλους τους ενδιαφερόμενους (δικηγόρους, ενώσεις καταναλωτών, δικαστές κ.ά.) στην αξιοποίηση του νόμου. Με την πρώτη εφαρμογή διευκολύνεται ο οφειλέτης να προσδιορίσει τα ποσά στα οποία κατανέμεται η μηνιαία δόση του προς τους πιστωτές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 ν.3869/10. Με τη δεύτερη εφαρμογή καθορίζεται η μηνιαία δόση που πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης προκειμένου να διατηρήσει την κύρια ή μοναδική κατοικία του και η κατανομή της δόσης αυτής στους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/10.

- Ακολούθως, η αίτηση συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου και επιχειρείται δικαστικός συμβιβασμός με τους πιστωτές. Για το συμβιβασμό αρκεί να συμφωνήσουν οι πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Αμέσως μετά, τον τελευταίο λόγο έχει το Ειρηνοδικείο, που καλείται να επιβεβαιώσει τη συμφωνία, αφού ελέγξει την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

- Ο νόμος προστατεύει τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, η οποία εξαιρείται από τη ρευστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης θα αποπληρώσει ποσό που μπορεί να φθάσει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της (στην πρώτη δικαστική απόφαση, ο δανειολήπτης έσωσε την κατοικία του με ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της αξίας της). Υπάρχει δυνατότητα ορισμού περιόδου χάριτος για την έναρξη καταβολής των δόσεων με λογικά επιτόκια και περίοδο αποπληρωμής μέχρι και 20 έτη.

Οι παγίδες

Δύο είναι οι σοβαρότερες παγίδες που μπορεί να κρύβει η διαδικασία:

1. Στην πρώτη πέφτουν όλοι οι δανειολήπτες που έκαναν το λάθος μέσα στον προηγούμενο χρόνο να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης της οφειλής τους σε συνεργασία με την τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οφειλέτης υπογράφει ότι αναδέχεται την οφειλή του και ουσιαστικά συνάπτει μια νέα δανειακή σύμβαση, πολλές φορές με προσημείωση ακινήτου. Όμως, έτσι ο δανειολήπτης χάνει το δικαίωμα να ζητήσει ρύθμιση με βάση το νόμο, καθώς στις διατάξεις του ορίζεται ότι δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για ρύθμιση. Μια άλλη παγίδα με τις ρυθμίσεις αυτές που γίνονται με τις τράπεζες είναι ότι ο δανειολήπτης αποδέχεται το ύψος του χρέους του και δεν μπορεί στη συνέχεια να το αμφισβητήσει: για παράδειγμα, μια οφειλή από πιστωτικές κάρτες, που μπορεί να ενσωματώνει πλήθος χρεώσεων που έχουν κριθεί ως παράνομες, μετατρέπεται σε ένα νέο καταναλωτικό δάνειο, με «φυσιολογικότερους» όρους, που δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με επίκληση των καταχρηστικών όρων και χρεώσεων. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή και συμβουλή από νομικούς, πριν ένας δανειολήπτης μπει σε ένα, ευνοϊκό εκ πρώτης όψεως, διακανονισμό με την τράπεζα.

2. Στη δεύτερη θα πέσουν όσοι δανειολήπτες πληρούν τις προϋποθέσεις για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία. Σε αυτή την περίπτωση θα χάσουν όλα τα ακίνητά τους, πλην της πρώτης κατοικίας και η τράπεζα θα πάρει πίσω το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών της. Ίσως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο, αν υπάρχει η νομική βάση, να αμφισβητήσει ο δανειολήπτης το ποσό της οφειλής του, είτε με μια αίτηση ανακοπής σε διαταγή πληρωμής που θα εκδώσει η τράπεζα, είτε με αναγνωριστική αγωγή, όπου θα επικαλείται καταχρηστικές χρεώσεις και θα ζητεί αποζημίωση. Έτσι, ίσως να σώσει την περιουσία του και να πετύχει μεγάλη μείωση της οφειλής του, ιδιαίτερα αν προέρχεται από πιστωτική κάρτα.

Επισήμανση....Ν

αι με τα λεφτά που δίνουμε για στην ΕΡΤ,χίλιες φορές να κλήση..και τα λεφτά να πάνε στο Αθ. Άκεντρο.. είναι προτιμότερο....

έχω ιδία γνώμη για το ΑΘ.Κέντρο είναι ένα κόσμημα και δεν πρέπει να χαθεί.. έχουμε δόση πολλές μάχες εκεί μέσα.. η φώτο που επισυνάπτω είναι από το ΚΑΠΑ2000...
----------------------------------------------------------------------------------

«Ρημάζει» το αθλητικό κέντρο ΚΑΠΠΑ 2000 για τα ΑΜΕΑ στην Περαία

Δημοσιεύθηκε στις 21/08/2011

Αρχισε τη λειτουργία του πριν από πέντε χρόνια φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα «φάρο» ελπίδας για παιδιά με αναπηρίες, τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να αθλούνται δωρεάν και να λαμβάνουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες για την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Σήμερα, το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού και Προσαρμοσμένου Αθλητισμού (ΚΑΠΠΑ 2000) στην Περαία δε θυμίζει σε τίποτε τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε και πλέον απειλείται ακόμη και με λουκέτο, λόγω της αδυναμίας του διοικητικού συμβουλίου να ανταποκριθεί στα αυξημένα έξοδα λειτουργίας.

«Είναι κρίμα να κλείσει ένα πραγματικό στολίδι για την περιοχή, επειδή δεν έχουμε πόρους για να το κρατήσουμε ανοιχτό», δήλωσε στον «Α» ο πρόεδρος του Κέντρου και πρώην δήμαρχος Περαίας, Αντώνης Ματζάρης.
τι άλω θα δούμεεεε ακόμα

α ααα?????

Έρχονται αλλαγές και στα....επθετα
Μαζί με όλες τις αλλαγές που έρχονται στην καθημερινότητα μας σιγά μη μας χαλάσει και άλλη μια.Για πολλούς επώδυνη!Για άλλους και ειδικά για τις γυναίκες όχι και τόσο.Έχουμε και λέμε λοιπόν.Από δω και πέρα....


τα παιδιά της οικογένειας, σε περίπτωση που δεν συμφωνούν οι γονείς, θα παίρνουν σύνθετο επίθετο και όχι το επώνυμο του πατέρα τους, όπως ισχύει σήμερα.Πως θα γίνει αυτό; Το επώνυμο του γονιού που αρχίζει με γράμμα, το οποίο προηγείται στο αλφάβητο, θα μπαίνει πρώτο στο σύνθετο επίθετο!Καταργείται και η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στους δύο συζύγους να έχουν το ίδιο επώνυμο. Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ειδική προπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κάθε σύζυγος, έπειτα από συμφωνία, θα διατηρεί το επίθετο του και μετά το γάμο, σε όλες τις έννομες σχέσεις του ζευγαριού.
Για τις εισπρακτικές εταιρίες
Είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς έλληνες που χρωστάνε. εγώ προσωπικά έχω μία κάρτα που μου έχει μείνει 400Ε υπόλοιπο.
Με παίρνουν κάθε μέρα 12 φορές. δε μπορώ να φανταστώ τι γίνεται σε αυτούς που χρωστάνε πολλά περισσότερα....

Τι έχω κάνει εγώ λοιπόν. έχω αποθηκεύσει όλα τους τα νούμερα στην μνήμη του κινητού μου και τα πρόσθεσα σε μια ομάδα. αυτήν την ομάδα την έχω βάλει να την απορρίπτει. έτσι λοιπόν δεν προλαβαίνει να χτυπήσει το κινητό παρά μόνο να ανάψει η οθόνη. κάθε 2-3 μέρες αλλάζουν νούμερο (προφανώς δίνουν το νούμερό σου σε άλλη τηλεφωνήτρια). φυσικά και γω το προσθέτω στην ομάδα που προανέφερα.
όσο για το σταθερό? το έχω μονίμως στο αθόρυβο γιατί δεν το χρησιμοποιώ παρά μόνο όταν θέλω να κάνω εγώ κλείσεις.

Ετσι λοιπόν έχω σε καλή κατάσταση την ψυχική μου ηρεμία και δεν χρειάζεται να λογομαχήσω με τις εισπρακτικές ούτε να τους το παίξω τρελίτσα.

Στο κάτω κάτω της γραφής θα πληρώσω όταν μπορέσω ξέροντας πως μπαίνουν οι τόκοι. μάλιστα μου έστειλαν και χαρτί στο σπίτι πως αν δεν πληρώσω το ποσό των 50Ε θα μου ακυρώσουν την κάρτα. ε και? καλό θα μου κάνετε.... (άσε δε που έχει λήξει εδώ και έναν χρόνο και δε μου έστειλαν καινούργια.)

Κάντε ότι θέλετε "κύριοι" των εισπρακτικών. δε με ενοχλείτε ΚΑΘΟΛΟΥ. το απολαμβάνω μάλιστα όταν σας πετάει το κινητό μου!
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Τα... γυαλιά ακόμη και στους 30άρηδες φαίνεται πως βάζουν πολλοί 60άρηδες.

Εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, οι περισσότεροι άνδρες μετά τα 60 παραμένουν ενεργοί σεξουαλικά. Ερευνες δείχνουν πια πως η ελπίδα δεν... πεθαίνει στους μεσήλικες, αφού είναι εξαιρετικά δραστήριοι και διατηρούν μια υγιή σεξουαλική ζωή χωρίς βίαιες και... απροσάρμοστες συμπεριφορές.

Μελέτη που πραγματοποίησαν το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας σε δείγμα 300 ανδρών (ηλικιακή ομάδα 60+) τους τελευταίους τρεις μήνες, αποδεικνύει πως 9 στους 10 άνδρες (ποσοστό 87%) αυτής της ηλικίας, ενδιαφέρονται για το σεξ και μάλιστα το 35% απευθύνθηκε και σε ειδικό όταν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα σχετικό με τη σεξουαλική λειτουργία.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 45% δραστηριοποιείται ερωτικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα... βρέξει χιονίσει. Συγκεκριμένα το 2% των ανδρών άνω των 60 έχει πάνω από 3 φορές την εβδομάδα επαφές, το 6% 2-3 φορές, ενώ το 37% μία φορά την εβδομάδα.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που φαίνεται πως έχουν καμφθεί λίγο από το πέρασμα των χρόνων. Το 32% δηλώνει πως έχει ερωτική επαφή μία φορά στις 15 μέρες, το 10% μία φορά το μήνα ενώ υπάρχουν και οι... βαριεστημένοι (ποσοστό 7%) που συνευρίσκονται με τη σύντροφό τους μία φορά στους 2-3 μήνες.

Πάντως, η έντονη ερωτική δραστηριότητα των Ελλήνων δεν σκιάζεται ούτε από τα όποια σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν κατά καιρούς. Οπως αναφέρουν οι ίδιοι στην έρευνα, τα πιο συχνά σεξουαλικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας άνδρας άνω των 60 ετών είναι: σε ποσοστό 60% η στυτική δυσλειτουργία, κατά 22% η πρόωρη εκσπερμάτιση, κατά 13% η νόσος Peyronie, και σε ποσοστό 5% άλλες διαταραχές εκσπερμάτισης.

Οσο για τα πιο συχνά νοσήματα που συνοδεύουν τις ηλικίες αυτές είναι: κατά 29% η υπέρταση, κατά 27% ο προστάτης, σε ποσοστό 22% ο διαβήτης , κατά 3% η ακράτεια και κατά 19% άλλα προβλήματα υγείας.

«Οι άνδρες μετά τα 60 μπορούν να έχουν μια υγιή και δραστήρια σεξουαλική ζωή» επισημαίνει η Ελεάνα Ελευθερίου, κλινική θεραπεύτρια σεξουαλικών διαταραχών και συνεργάτης του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Παρ' όλα αυτά δεν λείπουν τα σεξουαλικά προβλήματα σε μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού τόσο σε όσους είναι άνω των 60 όσο και σε νεότερους. Αλλωστε, η στυτική δυσλειτουργία είναι πάρα πολύ συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις αποδίδεται από τους ειδικούς στο άγχος. Είναι ενδεικτικό ότι και λόγω της κρίσης στις ηλικίες κάτω των 40 ετών στυτική δυσλειτουργία εμφανίζει περίπου ένας στους 20 άντρες, από τα 40 έως τα 60 το ποσοστό αυξάνεται και την παρουσιάζει ένας στους δέκα, ενώ σε όσους είναι άνω των 60 ετών, το φαινόμενο αυξάνεται και εκδηλώνεται σε έναν στους πέντε άντρες. Στις περιπτώσεις των μεγαλύτερων ανδρών βέβαια φαίνεται πως συμβάλουν κυρίως παθολογικά αίτια. Πάντως, με βάση τις στατιστικές στη χώρα μας οι πάσχοντες κυμαίνονται από 400.000 έως 500.000.